man Willem "Willem de Rijke" van Nassau-Dillenburg I‏‎ #15917‎, zoon van Jan van Nassau-Dillenburg V en Elisabeth van Hessen-Marburg‏.
Geboren ‎10 apr 1487 Dillenburg, Duitsland, overleden ‎6 okt 1559 Dillenburg, Duitsland‎, 72 jaar
P4963_266_398.jpg
G Willemderijke
P4964_254_340.jpg


https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Nassau-Dillenburg


Gehuwd ‎29 sep 1531 kasteel Königstein (28 jaar gehuwd) met:

woman Juliana van Stolberg‏‎ #15918‎
Geboren ‎15 feb 1506 Aken, Duitsland Stolberg , overleden ‎18 jun 1580 Dillenburg, Duitsland‎, 74 jaar
P4965_120_160.jpg
G Julianavanstollenberg
P4966_108_145.jpg


https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_van_Stolberg

Kinderen:

1.
man Willem "Willem de Zwijger" van Oranje‏‎ #15914
Geboren ‎24 apr 1533 HE, Duitsland Slot Dillenburg, overleden ‎10 jul 1584 Delft, Nederland‎, 51 jaar, doodsoorzaak: Doodgestoken
P4957_266_368.jpg
G WilliamOfOrange1580
P4958_254_340.jpg


https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje


Willem van Oranje is de grondlegger van het Nederlandse stadhouderschap en de monarchie. Willem van Oranje werd geboren op 24 april 1533 op het Duitse slot Dillenburg. Hij was de zoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en diens vrouw Juliana van Stolberg.
 
Willem van Oranje
Uit hun eerdere huwelijken hadden zijn twee ouders al vijf andere kinderen en na de geboorte van Willem kreeg het echtpaar nog vier zoons: Jan, Lodewijk, Adolf en Hendrik. Onder invloed van moeder Juliana kreeg het hele gezin een opvoeding in de Lutherse zin. In 1544 sneuvelde René van Chalon, een neef van Willem en tevens de prins van het onafhankelijke Franse prinsdom Orange (Oranje), in een veldslag bij Saint-Dizier. In zijn testament had Rene vast laten leggen dat hij al zijn titels en bezittingen, waaronder ook enkele gebieden in Nederland, naliet aan zijn 11-jarige neef Willem. De Heilige Roomse Keizer Karel V ging akkoord met deze opvolging, op voorwaarde dat Willem zich bekeerde tot het katholicisme en dat zijn verdere opvoeding plaats zou vinden aan het keizerlijke hof in Brussel.
 
Willem van Oranje aan het hof van Karel V
Onder de begeleiding van Karel groeide de jonge Willem al snel uit tot een van de belangrijkste edelen aan het keizerlijke hof. Zo maakte hij onder meer kennis met Fernando Alvarez de Toledo (de hertog van Alva) en Filips II, de zoon van Karel en tevens de regent van Spanje. Later zou Karel zijn zoon adviseren: ‘Houd deze jongeman [Willem] in ere, hij kan je waardevolste raadgever en steun zijn’. Filips besloot de raad van zijn vader op te volgen en koos na zijn benoeming tot heer der Nederlanden Willem van Oranje als zijn raadsman.


Verzet tegen Filips II
De goede relatie tussen Filips en Willem bekoelde echter al snel. De Spaanse koning – die streefde naar één katholiek rijk – had namelijk grote problemen met de overwegend protestantse Nederlandse edelen, een conflict waarin Willem de kant leek te kiezen van de edelen. Zo hield hij op 31 december 1564 de beroemde ´Oudejaarsrede´, waarin hij pleitte voor gewetensvrijheid van de Nederlandse onderdanen. Ondanks de protesten van de prins besloot Filips zijn harde politiek, onder meer bestaande uit zware belastingverhogingen, echter met geweld door te zetten. In april 1567 besloot Willem van Oranje daarom de Nederlanden te ontvluchten en uit te wijken naar Duitsland.


Strijd tegen Fillips II en de hertog van Alva
Op 16 december 1567 werd vervolgens bekend gemaakt dat de ´Raad van Beroerten´ had besloten Willem van Oranje te vervolgen. Wegens zijn betrokkenheid bij het verzet tegen Filips besloot de rechtbank uiteindelijk al zijn bezittingen in Nederland verbeurd te verklaren. Hierop nam Willem de wapens op tegen Filips II en de Hertog van Alva, de landvoogd van de Nederlanden. Op 25 mei 1568 behaalde zijn leger de eerste overwinning bij Heiligerlee, maar Willems broer Adolf kwam tijdens deze slag wel om het leven. De rest van het jaar ondernam Willem nog enkele andere invasies van de Nederlanden, maar zijn pogingen om een opstand te veroorzaken liepen op niets uit.
 
Tachtigjarige Oorlog
Dit alles veranderde echter snel nadat Alva in 1569 besloot tot de invoering van de Tiende Penning, een extra belasting van 10 procent op de verkoop van roerende goederen. De onvrede in Nederland nam toe en steeds meer mensen waren bereid tot verzet. Op 1 april 1572 gaf de inname van Den Briel door de Watergeuzen vervolgens de aanstoot tot een algemene opstand. In een brief riep Willem van Oranje op tot gewapend verzet tegen de Spaanse koning en binnen twee maanden schaarden zich maar liefst 26 steden achter de prins. De daaropvolgende jaren betekenden het hoogtepunt van de macht van Willem van Oranje.
 
Unie van Atrecht in 1579
In 1573 besloot de Hertog van Alva de Nederlanden te verlaten en drie jaar later slaagde Willem erin om de noordelijke en de zuidelijke gewesten te verenigen onder zijn leiding met de ‘Pacificatie van Gent’. Heel lang zou deze eenheid van de Nederlanden echter niet duren, want na een reeks Spaanse overwinningen schaarden de zuidelijke gewesten zich in 1579 weer onder het gezag van Filips II met de oprichting van de Unie van Atrecht. De noordelijke gewesten besloten echter onafhankelijk te blijven en zwoeren het gezag van de Spaanse koning definitief af door de publicatie van de ‘Plakkaat der Verlatinghe’.
 
Dood van Willem van Oranje
Ondertussen was Willem van Oranje vanwege zijn rol als leider van de opstand op 15 maart 1580 vogelvrij verklaard door de Spaanse koning. Dit resulteerde vrijwel direct in een aantal aanslagen op zijn leven, waaronder de moordpoging van Jean Jaureguy in Antwerpen op 18 maart 1582.
 
Balthasar Gerards
Willem wist deze aanslag ternauwernood te overleven, maar twee jaar later had hij minder geluk. Op 10 juli 1584 werd hij op de trap van het Prinsenhof te Delft neergeschoten door de Fransman Balthasar Gerards. Volgens de overlevering waren zijn laatste woorden: “Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk”.

2.
man Jan van Nassau-Dillenburg VI‏‎ #15919
Geboren ‎22 nov 1536 Dillenburg, Duitsland, overleden ‎8 okt 1606 Dillenburg, Duitsland‎, 69 jaar
P4967_121_160.jpg
G JanVIvanNassauDillenburg
P4969_110_148.jpg


https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_VI_van_Nassau-Dillenburg


Jan VI van Nassau-Dillenburg (1535-1606) was de 3,5 jaar jongere broer van Willem van Oranje. Als oudste zoon na Willem van Oranje erfde hij na de dood van zijn vader Willem de Rijke in 1559 de goederen van Nassau in Duitsland. Deze goederen ging niet naar zijn broer Willem, omdat hij al het prinsdom Orange in Frankrijk en de bezittingen in de Nederlanden geërfd had. Jan van Nassau trouwde driemaal en kreeg in totaal vierentwintig kinderen. Van deze kinderen werden er drie doodgeboren en overleden er vier op zeer jonge leeftijd. In 1577 fungeerde Jan korte tijd als stadhouder van Gelre. Drie jaar later verliet hij de Nederlanden echter, omdat hij het niet eens was met de pro-Franse politiek van zijn broer Willem. Jan keerde terug naar Slot Dillenburg in Duitsland. Van de vijf zonen van Willem de Rijke was Jan de enige die een natuurlijke dood stierf. Dit gebeurde in 1606 op Slot Dillenburg. Nassau werd aan de hand van het testament van Jan verdeeld onder zijn vijf nog levende zonen.

3.
man Lodewijk van Nassau‏‎ #22527‎
Geboren ‎10 jan 1538 Dillenburg, Duitsland, overleden ‎14 apr 1574 Mook, 6585, Nederland‎, 36 jaar, doodsoorzaak: Gedood tijdens actie
P12290_170_253.jpg
G Lodewijk van Nassau
P12292_186_250.jpg


https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_van_Nassau


Lodewijk van Nassau (1538-1574) werd geboren op 10 januari 1538 in Dillenburg. Hij was de broer van Willem van Oranje. Als secretaris deed Lodewijk dienst voor Willem en hij voerde ook onderhandelingen in Dresden met Maurits van Saksen over het huwelijk tussen Willem en Anna van Saksen. In tegenstelling tot zijn broer was Lodewijk een overtuigd calvinist. Voor het uitbreken van de Nederlandse opstand hielp Lodewijk mee bij het opstellen van het Smeekschrift der Edelen, waarin opgeroepen werd om een minder streng regime te voeren in de Nederlanden. De oproep kreeg geen gehoor. Tijdens de opstand voerde Lodewijk de troepen van Willem van Oranje aan bij de Slag bij Heiligerlee (1568). Zijn laatste veldslag is de Slag op de Mookerheide (1574). Op 14 april 1574 sneuvelt Lodewijk van Nassau.

4.
woman Maria van Nassau-Dillenburg‏‎ #39418
Geboren ‎18 mrt 1539, overleden ‎28 mei 1599‎, 60 jaar
P16224_144_200.jpg
G Maria-van-Nassau-Dillenbrug-1539-1599
P16225_132_177.jpg


https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Nassau_(1539-1599)

5.
woman Anna van Nassau-Dillenburg‏‎ #20999
Geboren ‎1541, overleden ‎1616‎, 74 of 75 jaar
6.
woman Elisabeth van Nassau‏‎ #22539
Geboren ‎25 sep 1542 Dillenburg, Duitsland, overleden ‎18 nov 1603 Dillenburg, Duitsland‎, 61 jaar

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Nassau_(1542-1603)

7.
woman Magdalena van Nassau-Dillenburg‏‎ #21014
Geboren ‎15 dec 1547 HE, Duitsland Slot Dillenburg, overleden ‎16 mei 1633 Öhringen, Duitsland‎, 85 jaar

https://nl.wikipedia.org/wiki/Magdalena_van_Nassau-DillenburgStamboom gebaseerd op het opzoekwerk van Rudy Van Santvoort.