generatie I
 

I-a man‎Jan Boschmans‏‎
Overleden ‎na 6 sep 1651

Gehuwd ‎± 1605 met:

womanBarbara "Beijcken" Wijckmans‏
Overleden ‎voor 23 okt 1638

Kind:

1.
manJoannes Bosmans‏
, volgt: II-a


generatie II
 

II-a man‎Joannes Bosmans‏‎
Geboren ‎± 1605 Keerbergen, België
Overleden ‎± 1656‎, leeftijd ongeveer 51 jaar
Een andere visie koppelt bovenstaande Jan Bosmans x Verheyden Elisabeth als fs aan Jan Bosmans fs Jan x Van Horck Magdalena. Dit kan echter niet omdat Jan Bosmans pas x Keerbergen 20.02.1629 met Van Horck Magdalena..Verwant zijn ze allicht. (bron: Marcel Vervloet)

KB1165: Fo 196v: 18 jun 1637


Guilliam Huens voor hem selven ende hem sterk makende over Cathelijne Huens sijne innocente suster, item Clara Huens oock sijn suster lest we Jeremias Clismans ende nu we Jacques Versteven met Elisabeth Clismans haere dochter en Andries Clismans haeren broeder voor een vierendeel

Gillis Van Triest Cornelissone x wijlen Anneken voor een vierde paert


Jan Daems ende François Claes als momboirs van het weeskint van wijlen Philips Van Bierbeke daer moeder af was Elisabeth Claes voor een vierde paert


Verkopen aan Jan Boschmans den jongen x Elisabeth Verheyden drije vierde paerten in twee parcelen, het vierde paert aan de cooper competerende in coope vercregen tegen derfgenamen wijlen Gillis Van Triest x Adriana Van Bourcke.

KB1166: Fo 45: 8 jun 1644:


Mr Michiel Vereijcken heeft verkocht aan Jan Bosmans de jongen x Elisabeth Verheijden een perceel bempt in de Lange voort - bij coope vercregen van Wouter Geens mitsgaders van Jan Golen ende Jan Van Rillaer als momboirs van Maria Guens des voors Wouters dochter daer moeder aff was wijlen Barbara Van Rillaer.

KB1167: Fo 246v: 19 jul 1664:


- Jan Bosmans wijlen Janssone wn Elisabeth Verheyden daervan hij behouden heeft sesse kinderen alle meerderjarig


- Gillis Maijcken ende Cathlijne Bosmans ende Seger Van Laeck, Jan De Wint ende Cristoffel Claes resp in houwelijck hebbende Beijken, Elisabeth ende Franschijnken Bosmans alle des voors Janskinderen.


Hebben int leven van de voors Elisabeth Verheyden publiekelijk verkocht aan Balthazar Haverhals een stuk land met de houtcanten genoempt den Bamberch oft Voschheuvel sonder het repelcke bempt daer tegens gelegen.

Fo 259v: 4 feb 1665:


Gillis Bosmans, Zeger Van Laeck x Barbara Boschmans, Christoffel Claes x Francynken Bosmans, Maeijcken Bosmans met vs Gillis Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboirs van haer drij minderjarige kinderen van wijlen Philips Daems, hen sterk makende voor Cathelijne Boschmans begijnken opden grooten begijnhove in Mechelen, ende Jan De Wint x Elisabeth Bosmans, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bosmans Janssone ende Elisabeth Verheijden hebben verkocht aan Sebastiaen Vermijlen x Heijlken Carleijs als commanten van Seger Van Laeck eenen bosch genampt het Galgenbosch bij den voors Jan Boschmans in coope vercregen tegen Jan Huijveel …

... hebben verkocht aan Jacques Geens Peetersone eene erve metten wateren gronde ende toebehoorten genoempt de Viltheijde.


KB1167: Fo 313: 28 jul 1666:


Jan Cleijnheijns x Maeijcken Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboir van de drij minderjarige kinderen van Maeijcken Bosmans x wijlen Philips Daems, Cristoffel Claes als gemachtigt van Cathelijne Bosmans begijnken, x Francijnken Bosmans hebben verkocht aan Gillis Bosmans x Elisabeth Vermijlen, Jan De Windt x Elisabeth Bosmans elk voor de helft de vier sesde delen van eenen hofstede met huijs, stalle, schuere, hovenbuer, hof, lande ende bempde daeraen gelegen, groot een bunder, gelegen in de Prochiaenstraet.

KB1168: Fo 10v: 7 jul 1667:


Gillis Bosman met Jan De Wint x Lisken Bosmans voor henselven, den voors Gillis Bosmans gemachtigt van Lisken Bosmans ende Beijcken Bosmans, Cathelijne Bosmans begijnken op den grooten begijnhove binnen Mechelen, Seger Van Laeck x de voors Beijcken Bosmans, item Jan Cleijnhens x Maeijcken Bosmans, deselfde Maeijcken tevoren we Philips Daems daervan sij behouden heeft drij minderjarige kinderen, ende Jan Boschmans Henricqsone als momboir vande selve kinderen ende van Cristoffel Claes met Fransijnken Boschmans sijne huijsvr ... hebben verkocht aan Seger Van Laeck een plek bempt bij den Bamberg.


Gehuwd ‎1628, leeftijd ongeveer 23 jaar (ongeveer 28 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Verheyden‏
Overleden ‎voor 19 jul 1664

Kind:generatie III
 

III-a man‎Egidius "Gilles" Bosmans‏‎
Geboren ‎24 mrt 1628 Keerbergen, België
Overleden ‎18 jun 1699 Keerbergen, België‎, leeftijd 71 jaar
KB1168: Fo 70: 15 apr 1671:

Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande voor de propt verkopen aan Gillis Boschmans x Elisabeth Vermijlen een half bunder bempt op het lanckeijnde.

SW2: 1 jul 1699:


Jan Bosmans meijer alhier, Philips Bosmans sijnen broeder, Jenneken Bosmans hunne sustere x Peeter Gijselinckx, Jan Cleuppers x wijlen Philippina Bosmans, Jan Van Tongel x wijlen Francisca Bosmans, Jan Holemans daer moeder af was Maria Bosmans Gillis ende Cornelis Bosmans kinderen van Gillis Bosmans Gillisone mitsgaders Jan x Maria Bosmans sustere vanden voors Gillis & Cornelis Bosmans en Hendrik Bosmans hunnen minderjarigen broeder

alle voors C kinderen en kintskinderen van wijlen Gillis Bosmans x Elisabeth Vermijlen en Michiel Bosmans broeder van voors comparanten ter andere sijden S+D ten sterfhuise van Peeter Bosmans hunnen broeder van tlijnwaet .. de brauwerije het brauwhuijse.

SW2: 1702:


Rekeninge bewijs ende reliqua die midts dese is doende Michiel Bosmans over sijnen ontfanck & vuijtgaaf bij hem gehadt over de sterfhuijse van Gillis Bosmans ende Elisabeth Vermijlen zijn ouders.


Gedoopt als kind (‎24 mrt 1628 Keerbergen, België)

Gehuwd ‎± 1648, leeftijd ongeveer 20 jaar (ongeveer 28 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Vermijlen‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 21 jaar
Geboren ‎26 okt 1627 Werchter, 3118, België
Overleden ‎20 aug 1676 Keerbergen, België‎, leeftijd 48 jaar
Gedoopt als kind (‎26 okt 1627 Werchter, 3118, België)

Kinderen:

1.
manJan Bosmans‏
, volgt: IV-a

2.
manMichael Bosmans‏
, volgt: IV-b


generatie IV
 

IV-a man‎Jan Bosmans‏‎
Geboren ‎9 apr 1652 Keerbergen, België
Overleden ‎1714‎, leeftijd 61 of 62 jaar
Beroep: (‎18 jan 1700 Keerbergen, België)

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Van Huffel‏
Overleden ‎± 14 apr 1728

Kind:

1.
manJoannes Bosmans‏
, volgt: V-a


 

IV-b man‎Michael Bosmans‏‎
Geboren ‎24 feb 1669 Keerbergen, België
Overleden ‎14 mei 1727 Rijmenam, België‎, leeftijd 58 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanAnna Van Leemputten‏
Geboren ‎21 apr 1677 Werchter, 3118, België
Overleden ‎13 feb 1719 Keerbergen, België‎, leeftijd 41 jaar
Doopheffers: Joannes Van den Wijgaert , in naam van Michael Van Raet en Anna Van Hove.

Kind:

1.
womanBarbara Bosmans‏
, volgt: V-b


generatie V
 

V-a man‎Joannes Bosmans‏‎
Geboren ‎27 jan 1699 Keerbergen, België

Gehuwd ‎19 okt 1731 Keerbergen, België, leeftijd 32 jaar (52 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Joostens‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎4 sep 1705 Keerbergen, België
Overleden ‎18 jan 1784 Keerbergen, België‎, leeftijd 78 jaar

Kind: 

V-b woman‎Barbara Bosmans‏‎
Geboren ‎4 okt 1717 Keerbergen, België
Overleden ‎30 sep 1749 Rijmenam, België‎, leeftijd 31 jaar
Gedoopt als kind (‎4 okt 1717 Keerbergen, België)

Huwelijk/relatie met:

manCornelius Van Langendonck‏
Geboren ‎1713
Overleden ‎15 feb 1768 Rijmenam, België‎, leeftijd 54 of 55 jaar

Kind:generatie VI
 

VI-a man‎Josephus Ferdinandus Bosmans‏‎
Geboren ‎8 feb 1741 Keerbergen, België
Overleden ‎8 feb 1822 Herenthout, België‎, leeftijd 81 jaar
De Bosmansen die van Keerbergen naar Herenthout trokken, om daar de stamboom voort te zetten.

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Catharina Van Langendonck‏
Geboren ‎31 aug 1747 Rijmenam, België
Overleden ‎23 nov 1788 Herenthout, België‎, leeftijd 41 jaar

Kinderen:

1.
manGaspar Bosmans‏
, volgt: VII-a

2.
man‎Adrianus Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎4 mrt 1772 Erps, België
Overleden ‎29 mei 1820 Herenthout, België‎, leeftijd 48 jaar

3.
man‎Joannes Baptist Bosmans‏‎
Geboren ‎16 mei 1779 Herentals, België

4.
woman‎Maria Bosmans‏‎
Geboren ‎24 aug 1780 Herenthout, België

5.
man‎Cornelius Bosmans‏‎
Geboren ‎13 sep 1781 Herenthout, België
Overleden ‎31 jul 1784 Herenthout, België‎, leeftijd 2 jaar

6.
manDominicus Bosmans‏
, volgt: VII-b

7.
man‎Joannes Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎12 feb 1787 Herenthout, Belgiëgeneratie VII
 

VII-a man‎Gaspar Bosmans‏‎
Geboren ‎17 feb 1771 Rijmenam, België
Overleden ‎20 nov 1850 Herenthout, België Overlijdingsakte 129

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9K-MY?i=502&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

‎, leeftijd 79 jaar
Beroep: Landbouwer

Gehuwd ‎11 feb 1824 Herenthout, België, leeftijd 52 jaar (8 jaar gehuwd) met:

womanAnna Catharina Bartholomeus‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎27 mrt 1797 Herenthout, België
Overleden ‎8 nov 1832‎, leeftijd 35 jaar
Beroep: Landbouwster
Het bestuur van Herenthout in het nieuwe België Op 22 november 1830 had er te Herenthout een zitting plaats met als doel een burgemeester, twee schepenen, en vier leden voor de gemeenteraad te kiezen. Op deze vergadering waren denotabelen en enkele geïnteresseerde burgers aanwezig, onder anderen: Petrus Franciscus Van Springel, de pastoor. Joannes Franciscus Geukens, onderpastoor. Josephus De Kepper, priester.De Buvre, geneesheer. Joannes Franciscus Bossaerts, onderwijzer, en neef van Anna Catharina Bartholomeus. Hij trad op als secretaris. Gasper Bosmans, landbouwer en echtgenoot van Anna Catharina Bartholomeus. Dominicus en Joannes Bosmans, landbouwers en schoonbroers van Anna Catharina Bartholomeus. Petrus Van Goubergen, van een familietak die ons later zou vervoegen. Joannes Baptista Bartolomeus, oom van Anna Catharina Bartholomeus. Emmanuel De Cleyn,oom van Anna Catharina Bartholomeus. Francis en Joannes Van Dijck Walterus Naulaerts Emmanuel De Cleyn werd door de voorlopige raad verkozen tot 1ste burgemeester van Herentout inhet nieuwe België. Henricus Verbist, nog een oom van Anna Catharina Bartholomeus, werd lid van de gemeenteraad, enzou Emmanuel De Cleyn later opvolgen als burgemeester

Kinderen:

1.
man‎Josephus Bosmans‏‎
Geboren ‎8 nov 1824 Herenthout, België
Overleden ‎17 sep 1833 Herenthout, België‎, leeftijd 8 jaar

2.
womanJosephina Bosmans‏
, volgt: VIII-a

3.
woman‎Isabella Maria Bosmans‏‎
Geboren ‎14 okt 1827 Herenthout, België
Overleden ‎29 feb 1836 Herenthout, België‎, leeftijd 8 jaar

4.
man‎Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎14 apr 1829 Herenthout, België
Overleden ‎19 apr 1829 Herenthout, België‎
 

2e huwelijk
man‎Gaspar Bosmans‏‎


Gehuwd ‎13 apr 1804 Herenthout, België, leeftijd 33 jaar (19 jaar gehuwd) met:

womanMaria Catharina De Coninck‏, leeftijd bij huwelijk 40 jaar
Geboren ‎14 feb 1764 Haacht, België
Overleden ‎1 sep 1823 Herenthout, België‎, leeftijd 59 jaar
Beroep: Landbouwster

 

3e huwelijk
man‎Gaspar Bosmans‏‎


Gehuwd ‎10 feb 1836 Herenthout, België, leeftijd 64 jaar (14 jaar gehuwd) met:

womanAnna Maria Daems‏, leeftijd bij huwelijk 28 jaar
Geboren ‎26 feb 1807 Itegem, 2222, België
Overleden ‎21 okt 1896 Herenthout, België Overlijdingsakte 39

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-979V?i=413&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

‎, leeftijd 89 jaar
Beroep: Landbouwster

Kinderen:

1.
man‎Petrus Josephus Bosmans‏‎
Geboren ‎23 dec 1836 Herenthout, België
Overleden ‎25 jun 1888 Herenthout, België Overlijdingsakte 18

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-HF3?i=353&cc=2138481

‎, leeftijd 51 jaar

2.
woman‎Maria Regine Bosmans‏‎
Geboren ‎6 sep 1839 Herenthout, België
Overleden ‎17 sep 1845 Herenthout, België Overlijdingsakte 108

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9P-T6?i=193&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

‎, leeftijd 6 jaar

 

VII-b man‎Dominicus Bosmans‏‎
Geboren ‎30 apr 1785 Herenthout, België
Overleden ‎18 feb 1859 Herenthout, België Overlijdingsakte 14

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X63S-N5?i=205&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 73 jaar
Legerdienst in het leger van Napoleon

Gehuwd ‎18 jan 1826 Herenthout, België, leeftijd 40 jaar (33 jaar gehuwd) met:

womanMaria Elisabeth Van Dyck‏, leeftijd bij huwelijk 32 jaar
Geboren ‎18 mei 1793 Herenthout, België
Overleden ‎10 nov 1866 Herenthout, België Overlijdingsakte 149

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-NS?i=708&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 73 jaar

Kinderen:

1.
man‎Petrus Joannes Bosmans‏‎
Geboren ‎24 mei 1827 Herenthout, België
Overleden ‎4 jun 1852 Herenthout, België Overlijdensakte 70


https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9V-QH?mode=g&i=594&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

‎, leeftijd 25 jaar

2.
woman‎Maria Isabella Bosmans‏‎
Geboren ‎8 nov 1828 Herenthout, België
Overleden ‎4 jan 1866 Herenthout, België Ovelijdingsakte 3

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-91?i=645&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 37 jaar

3.
man‎Petrus Josephus Bosmans‏‎
Geboren ‎11 jun 1838 Herenthout, België
Overleden ‎20 jan 1863 Herenthout, België Overlijdingsakte 9

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X63M-FM?i=437&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 24 jaar

4.
woman‎Maria Jacquemina Bosmans‏‎
Geboren ‎20 dec 1840 Herenthout, België
Overleden ‎27 sep 1865 Herenthout, België Overlijdingsakte 146

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SB-6L?i=623&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 24 jaar


 

VII-c man‎Joannes Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎14 nov 1788 Herenthout, België
Overleden ‎21 aug 1853 Herenthout, België Overlijdingsakte 111

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9J-CW?i=662&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

‎, leeftijd 64 jaar

Gehuwd ‎18 jan 1820 Herenthout, België, leeftijd 31 jaar (33 jaar gehuwd) met:

womanIsabella Maria De Cleyn‏, leeftijd bij huwelijk 34 jaar
Geboren ‎6 dec 1785 Herenthout, België
Overleden ‎27 mei 1857 Herenthout, België Ovrlijdingsakte 75

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X63Q-8R?i=97&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 71 jaar
Beroep: Landbouwster

Kinderen:


2.
man‎Ferdinandus Bosmans‏‎
Geboren ‎8 feb 1821 Herenthout, België
Overleden ‎26 jan 1844 Herenthout, België Overlijdingsakte15

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ95-VK?i=111&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

‎, leeftijd 22 jaar

3.
manGaspar Bosmans‏
, volgt: VIII-h6.
manEmanuel Bosmans‏
, volgt: VIII-k


generatie VIII
 

VIII-a woman‎Josephina Bosmans‏‎
Geboren ‎24 jun 1826 Herenthout, België
Beroep: Landbouwster

Gehuwd ‎4 mrt 1848 Herenthout, België, leeftijd 21 jaar Huwelijksakte 8

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9G-3N?mode=g&i=375&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481


Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

manGuillaume Maximilien Heylen‏, leeftijd bij huwelijk 33 jaar
Geboren ‎14 apr 1814 Westerlo, België
Beroep: Landbouwer, ‎1e huwelijk met: Josephina Bosmans, 2e gehuwd/ relatie met: Dorothea Vermeulen

Kinderen:

1.
man‎Ludovicus Heylen‏‎
Geboren ‎15 dec 1848 Itegem, 2222, België

2.
woman‎Maria Albertina Heylen‏‎
Geboren ‎19 aug 1850 Itegem, 2222, België

3.
man‎Petrus Josephus Heylen‏‎
Geboren ‎15 sep 1852 Itegem, 2222, België

4.
man‎Carolus Heylen‏‎
Geboren ‎11 mrt 1855 Itegem, 2222, België

5.
man‎Josephus Emmanuel Heylen‏‎
Geboren ‎3 mei 1857 Itegem, 2222, België

6.
woman‎Maria Stephania Heylen‏‎
Geboren ‎5 sep 1859 Itegem, 2222, België

7.
woman‎Coleta Heylen‏‎
Geboren ‎3 sep 1861 Itegem, 2222, België

8.
man‎Constantinus Heylen‏‎
Geboren ‎12 dec 1863 Itegem, 2222, België


 

VIII-b man‎Emmanuel Josephus Bosmans‏‎
Geboren ‎19 jun 1830 Herenthout, België
Overleden ‎19 apr 1903 Herenthout, België‎, leeftijd 72 jaar

Gehuwd ‎18 apr 1855 Herenthout, België, leeftijd 24 jaar Huwelijksakte 61

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9F-JR?i=749&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

(48 jaar gehuwd) met:

womanMaria Theresia Van Dyck‏, leeftijd bij huwelijk 24 jaar
Geboren ‎21 feb 1831 Herenthout, België
Overleden ‎3 mrt 1910 Herenthout, België‎, leeftijd 79 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Joanna Catharina Bosmans‏‎


7.
man‎Isidorus Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎8 feb 1870 Herenthout, België Geboorteakte 11

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SG-YT?i=903&cc=2138481


Overleden ‎13 feb 1870 Herenthout, België Overlijdingsakte 11

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SP-7V?i=950&cc=2138481


8.
woman‎Joanna Melania Bosmans‏‎


10.
man‎Josephus Isidorus Bosmans‏‎


 

VIII-c woman‎Joanna Henrica Bosmans‏‎
Geboren ‎19 jun 1830 Herenthout, België
Beroep: Landbouwster

Gehuwd ‎5 nov 1850 Herenthout, België, leeftijd 20 jaar Huwelijksakte 119

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ92-6M?mode=g&i=497&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

met:

manJosephus Wouters‏, leeftijd bij huwelijk 21 jaar
Geboren ‎5 sep 1829 Itegem, 2222, België
Beroep: Landbouwer

Kinderen:

1.
man‎Petrus Josephus Wouters‏‎
Geboren ‎6 apr 1851 Herenthout, België Geboorteakte 32

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9V-R6?mode=g&i=522&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481


Overleden ‎28 apr 1851 Herenthout, België‎

2.
man‎Guillielmus Ludovicus Wouters‏‎

3.
woman‎Sophia Melania Wouters‏‎

4.
woman‎Maria Josephina Wouters‏‎

5.
woman‎Joanna Albertina Wouters‏‎

6.
man‎Joannes Augustinus Wouters‏‎

7.
woman‎Barbara Amelia Wouters‏‎

8.
woman‎Marie Stephania Wouters‏‎

9.
woman‎Maria Delphina Wouters‏‎


 

VIII-d woman‎Joanna Albertina Bosmans‏‎
Dochter van Gaspar Bosmans en Anna Maria Daems‏.
Geboren ‎5 apr 1842 Herenthout, België Geboorteakte 39

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9F-DF?i=18&cc=2138481


Overleden ‎5 aug 1926 Herenthout, België‎, leeftijd 84 jaar

Gehuwd ‎12 jan 1870 Herenthout, België, leeftijd 27 jaar Huwelijksakte 3

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SP-JS?i=930&cc=2138481

(34 jaar gehuwd) met:

manLudovicus Henricus Naulaerts‏, leeftijd bij huwelijk 29 jaar
Geboren ‎24 nov 1840 Herenthout, België
Overleden ‎19 aug 1904 Herenthout, België‎, leeftijd 63 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Maria Emma Naulaerts‏‎
Geboren ‎30 jul 1870 Herenthout, België Geboorteakte 46

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SP-JM?i=911&cc=2138481


Overleden ‎8 aug 1922 Herenthout, België‎, leeftijd 52 jaar

2.
man‎Eerwaarde Hubertus Josephus Naulaerts‏‎
Geboren ‎29 mrt 1872 Herenthout, België Geboorteakte 20

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QZ-YZ?i=89&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎3 jul 1952 Mechelen, België‎, leeftijd 80 jaar
Beroepen: Priester (‎19 sep 1896 Mechelen, België), Professor (‎van 1898 tot 1929 Grootseminarie, Mechelen), titulair kanunnik (‎van 1928 tot 1952 Kapittel van Sint-Rombouts, Mechelen), boekencensor (‎van 1929 tot 1952 Aartsbisdom Mechelen)

3.
man‎Franciscus Naulaerts‏‎
Geboren ‎22 jun 1874 Herenthout, België Geboorteakte 45

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QH-LK?i=236&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎3 jul 1874 Herenthout, België Overlijdingsakte 24

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QH-V7?i=271&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud


5.
man‎Joannes Ludovicus Naulaerts‏‎

6.
manAugustinus Naulaerts‏
, volgt: IX-h


 

VIII-e man‎Joannes Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎21 jul 1844 Herenthout, België Geboorteakte 91

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ95-T1?i=134&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481


Overleden ‎25 mei 1924 Herenthout, België‎, leeftijd 79 jaar
Beroep: Herbergier
P2018_95_96.jpg
G Bosmans Joannes Ludovicus 1844-1924
P2019_62_84.jpg


Gehuwd ‎30 okt 1877 Herenthout, België, leeftijd 33 jaar (30 jaar gehuwd) met:

womanMaria Rosalia Sebrechts‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎30 nov 1849 Broechem, Ranst, België
Overleden ‎8 jan 1908 Herenthout, België‎, leeftijd 58 jaar
Beroep: Herbergierster

Kinderen:

1.
man‎Joannes Baptista Bosmans‏‎
Geboren ‎24 jan 1878 Lier, België
Overleden ‎2 jan 1953 Lier, België‎, leeftijd 74 jaar
Beroep: Handelaar in kolen en bouwmaterialen
P2027_100_125.jpg
G Bosmans Joannes Baptist 1878-1953
P2028_88_118.jpg


2.
woman‎Joanna Albertina "Bertien" Bosmans‏‎
Geboren ‎7 feb 1880 Herenthout, België Geboorteakte 6

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q3-F8?i=628&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎14 okt 1957 Herenthout, België‎, leeftijd 77 jaar
Beroep: toezichter houtzagerij
P2024_100_150.jpg
G Bosmans Joanna Albertina 1880-1957
P2025_100_147.jpg


3.
manAugustinus Bosmans‏
, volgt: IX-i

4.
man‎Melchior Julianus Bosmans‏‎
Geboren ‎17 mrt 1886 Herenthout, België Geboorteakte 18

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-B6W?i=127&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎13 okt 1945 Herenthout, België‎, leeftijd 59 jaar
Beroep: Bediende

5.
man‎Henricus Ludovicus "Louis" Bosmans‏‎
Geboren ‎8 feb 1888 Herenthout, België Geboorteakte 9

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-BKS?i=174&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎30 jan 1975 Herenthout, België‎, leeftijd 86 jaar
Beroep: Handelaar in kolen en bouwmaterialen
P2021_94_148.jpg
G Bosmans Herman Ludovicus 1888-1975
P2022_82_111.jpg


6.
man‎Melchior Julianus Bosmans‏‎
Geboren ‎8 feb 1888 Herenthout, België
Overleden ‎30 jan 1975 Herenthout, België‎, leeftijd 86 jaar

7.
womanMaria Emma Bosmans‏
, volgt: IX-j


 

VIII-f woman‎Barbara Amelia Bosmans‏‎
Dochter van Gaspar Bosmans en Anna Maria Daems‏.
Geboren ‎3 mei 1847 Herenthout, België Geboorteakte 28

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9P-S5?i=274&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481


Beroep: Gemeenteonderwijzeres te Aartselaar

Gehuwd ‎22 sep 1880 Herenthout, België, leeftijd 33 jaar Huwelijksakte 14

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q3-WQ?i=675&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

(27 jaar gehuwd) met:

manAugustinus De Vries‏, leeftijd bij huwelijk 30 jaar
Geboren ‎3 okt 1849 Wiekevorst, 2222, België
Overleden ‎13 sep 1908 Oppem, België‎, leeftijd 58 jaar
Beroep: Onderwijzer

 

VIII-g man‎Joannes Baptista Bosmans‏‎
Geboren ‎7 nov 1818 Herenthout, België
Overleden ‎8 apr 1885 Bouwel Grobbendonk, België‎, leeftijd 66 jaar
Beroep: Landbouwer

Gehuwd ‎26 apr 1847 Herenthout, België, leeftijd 28 jaar Huwelijksakte 9

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9G-VF?i=297&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481

(17 jaar gehuwd) met:

womanAnna Elisabeth De Backer‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎23 nov 1820 Herenthout, België
Overleden ‎11 mrt 1865 Herenthout, België Overlijdingsakte 40

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S1-LW?i=587&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 44 jaar
Beroep: Landbouwster

Kinderen:

1.
man‎Joannes Franciscus Bosmans‏‎


3.
man‎Gaspar Bosmans‏‎
Geboren ‎9 nov 1851 Westerlo, België
Overleden ‎25 aug 1852 Westerlo, België‎, leeftijd 0 jaar

4.
womanJoanna Maria Bosmans‏
, volgt: IX-l

5.
womanMaria Regina Bosmans‏
, volgt: IX-m

6.
woman‎Maria Mathildis Bosmans‏‎
Geboren ‎30 jan 1856 Herenthout, België Geboorteeakte 11

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X637-FJ?i=10&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎17 jan 1858 Herenthout, België Overlijdingsakte 15

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X633-FQ?i=138&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd 1 jaar

7.
manEmanuel Bosmans‏
, volgt: IX-n

8.
woman‎Angelina Bosmans‏‎

9.
man‎Doodgeboren zoon Bosmans‏‎
Geboren ‎19 jan 1861 Herenthout, België
Overleden ‎19 jan 1861 Herenthout, België‎, doodsoorzaak: Doodgeboren

10.
man‎Alphonsus Josephus Bosmans‏‎

11.
man‎Petrus Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎11 mrt 1865 Herenthout, België Geboorteakte 39

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S1-LW?i=587&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎18 apr 1865 Herenthout, België Overlijdingsakte 62

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S1-CT?i=593&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud


 

VIII-h man‎Gaspar Bosmans‏‎
Geboren ‎24 jan 1823 Herenthout, België
Overleden ‎3 nov 1894 Herenthout, België Overlijdingsakte 35

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-99RG?i=270&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

‎, leeftijd 71 jaar

Gehuwd ‎9 jan 1867 Herenthout, België, leeftijd 43 jaar Huwelijksakte 7

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-5Z?i=725&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

(27 jaar gehuwd) met:

womanMaria Regina Vissers‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎4 mei 1839 Herenthout, België
Overleden ‎9 apr 1919 Herenthout, België‎, leeftijd 79 jaar
Beroep: Landbouwster

Kinderen:

1.
woman‎Doodgeboren dochter Bosmans‏‎
Geboren ‎23 jan 1868 Herenthout, België
Overleden ‎23 jan 1868 Herenthout, België‎, doodsoorzaak: Doodgeboren

2.
woman‎Maria Livina Bosmans‏‎
Geboren ‎27 mrt 1869 Herenthout, België Geboorteakte 46

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S5-8H?i=857&cc=2138481


Overleden ‎14 okt 1957 Herenthout, België‎, leeftijd 88 jaar

3.
man‎Josephus Ferdinandus Bosmans‏‎
Geboren ‎13 aug 1871 Herenthout, België Geboorteakte 46

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q9-B5?i=19&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎14 okt 1957 Herenthout, België‎, leeftijd 86 jaar

4.
womanAngelina Bosmans‏
, volgt: IX-o
 

VIII-i woman‎Maria Theresia Bosmans‏‎
Geboren ‎29 okt 1824 Herenthout, België
Overleden ‎24 apr 1913 Herenthout, België‎, leeftijd 88 jaar
Beroep: Landbouwster

Gehuwd ‎16 jan 1858 Herenthout, België, leeftijd 33 jaar Huwelijksakte 14

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X633-M1?i=137&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

(42 jaar gehuwd) met:

manJacobus Heylen‏, leeftijd bij huwelijk 34 jaar
Geboren ‎12 nov 1823 Noorderwijk, Herentals, België Rossum
Overleden ‎26 nov 1900 Herenthout, België‎, leeftijd 77 jaar
Beroep: Landbouwer

Kinderen:

1.
man‎Doodgeboren zoon Heylen‏‎
Geboren ‎13 aug 1859 Herenthout, België
Overleden ‎13 aug 1859 Herenthout, België‎, doodsoorzaak: Doodgeboren


3.
man‎Gaspar Heylen‏‎
Geboren ‎2 jul 1862 Herenthout, België Geboorteakte 87

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X63M-LT?i=401&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎28 mei 1939 Herenthout, België‎, leeftijd 76 jaar


5.
woman‎Doodgeboren dochter Heylen‏‎
Geboren ‎17 jan 1866 Herenthout, België
Overleden ‎17 jan 1866 Herenthout, België‎, doodsoorzaak: Doodgeboren

6.
manEmanuel Heylen‏
, volgt: IX-t


 

VIII-j man‎Petrus Ludovicua Bosmans‏‎
Geboren ‎26 sep 1827 Herenthout, België

Gehuwd ‎3 feb 1858 Bouwel Grobbendonk, België, leeftijd 30 jaar met:

womanAngelina Peeters‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Geboren ‎17 mei 1832 Bouwel Grobbendonk, België

Kinderen:

1.
woman‎Doodgeboren dochter Bosmans‏‎
Geboren ‎16 nov 1858 Herenthout, België
Overleden ‎16 nov 1858 Herenthout, België‎, doodsoorzaak: Doodgeboren

2.
man‎Joannes Baptista Bosmans‏‎

3.
man‎Josephus Bosmans‏‎

4.
woman‎Maria Theresia Bosmans‏‎

5.
manFranciscus Bosmans‏
, volgt: IX-u

6.
man‎Josephus Emanuel Bosmans‏‎

7.
woman‎Maria Livina Bosmans‏‎
Geboren ‎16 sep 1869 Herenthout, België Geboorteakte 109

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S5-8D?i=880&cc=2138481


8.
woman‎Elisabeth Bosmans‏‎
Geboren ‎24 sep 1871 Herenthout, België Geboorteakte 57

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QS-DV?i=22&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎13 aug 1928 Herentals, België‎, leeftijd 56 jaar

9.
woman‎Maria Theresia Nathalia Bosmans‏‎

10.
woman‎Maria Regina Bosmans‏‎


 

VIII-k man‎Emanuel Bosmans‏‎
Geboren ‎14 apr 1830 Herenthout, België
Overleden ‎13 mrt 1879 Herenthout, België Overlijdingsakte 3

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q3-RX?i=609&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

‎, leeftijd 48 jaar
Beroep: Winkelier

Gehuwd ‎7 nov 1865 Pulle, Zandhoven, België, leeftijd 35 jaar (0 jaar gehuwd) met:

womanMaria De Kinderen‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎21 jan 1838 Pulle, Zandhoven, België
Overleden ‎5 feb 1866 Herenthout, België‎, leeftijd 28 jaar

 

2e huwelijk
man‎Emanuel Bosmans‏‎


Gehuwd ‎27 jun 1866 Herenthout, België, leeftijd 36 jaar Huwelijksakte 85

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-NQ?i=674&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481

(12 jaar gehuwd)
Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

womanAnna Elisabetha Meurs‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎17 mei 1839 Herenthout, België
Overleden ‎13 jan 1904 Herenthout, België‎, leeftijd 64 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Maria Bosmans‏‎
Geboren ‎18 mrt 1867 Herenthout, België Geboorteakte 33

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-N9?i=736&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎4 apr 1928 Lier, België‎, leeftijd 61 jaar
Beroep: Winkelierster

2.
woman‎Maria Natalia Bosmans‏‎
Geboren ‎23 jan 1869 Herenthout, België Geboorteakte 15

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S5-6P?i=845&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎4 dec 1938 Herenthout, België‎, leeftijd 69 jaar

3.
man‎Gaspar Bosmans‏‎
Geboren ‎5 sep 1870 Herenthout, België Geboorteakte 48

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SP-75?i=912&cc=2138481


Overleden ‎15 okt 1872 Herenthout, België Overlijdingsakte 43

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QH-GX?i=152&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

‎, leeftijd 2 jaar

4.
man‎Petrus Maria Gustavus Bosmans‏‎

5.
man‎Gaspar Bosmans‏‎
Geboren ‎2 jan 1874 Herenthout, België Geboorteakte 2

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QH-YV?i=226&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎13 aug 1874 Herenthout, België Overlijdingsakte 28

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q4-GT?i=272&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud

6.
man‎Jacobus Bosmans‏‎
Geboren ‎15 mei 1875 Herenthout, België Geboorteakte 29

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q4-HN?i=292&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎10 nov 1875 Herenthout, België Overlijdingsakte 40

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QH-TZ?i=334&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud

7.
woman‎Emma Bernardina Bosmans‏‎

8.
man‎Leopoldus Martinus Bosmans‏‎
Geboren ‎14 mei 1879 Herenthout, België Geboorteakte 21

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QQ-QB?i=562&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎11 feb 1970 Herenthout, België‎, leeftijd 90 jaar
Beroep: Winkelier


generatie IX
 

IX-a man‎Martinus Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎3 mrt 1860 Herenthout, België Geboorteakte 34

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X63S-LJ?i=264&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎7 dec 1924 Edegem, België‎, leeftijd 64 jaar
Beroep: Herbergier, landbouwer en klompenmaker

Gehuwd ‎25 jan 1888 Herenthout, België, leeftijd 27 jaar Huwelijksakte 5

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-CRS?i=161&cc=2138481

(16 jaar gehuwd) met:

womanRegina Van den Broeck‏, leeftijd bij huwelijk 23 jaar
Geboren ‎27 sep 1864 Viersel, Zandhoven, België
Overleden ‎23 aug 1904 Herenthout, België‎, leeftijd 39 jaar
Beroep: Handwerkster en landbouwster

Kinderen:

1.
man‎Emanuel Bosmans‏‎

2.
woman‎Maria Theresia Bosmans‏‎

3.
woman‎Maria Ludovica Bosmans‏‎
Geboren ‎7 mrt 1893 Herenthout, België Geboorteakte 22

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9SJ8?i=144&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎1960‎, leeftijd 66 of 67 jaar

4.
woman‎Melania Bosmans‏‎

5.
womanMartha Bosmans‏
, volgt: X-a

6.
man‎Joannes Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎21 jan 1903 Herenthout, België Geboorteakte 6


 

IX-b man‎Petrus Josephus Bosmans‏‎
Geboren ‎21 mrt 1862 Herenthout, België Geboorteakte 44

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X639-9L?i=385&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎18 mrt 1938 Herenthout, België‎, leeftijd 75 jaar
Beroep: Bakker en landbouwer

Gehuwd ‎5 apr 1886 Herenthout, België, leeftijd 24 jaar Huwelijksakte 7

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-CYQ?i=127&cc=2138481

(39 jaar gehuwd) met:

womanDorothea Emerantiana Van Hove‏, leeftijd bij huwelijk 24 jaar
Geboren ‎13 okt 1861 Herenthout, België Geboorteakte 117

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X639-ZH?i=351&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎15 jul 1925 Herenthout, België‎, leeftijd 63 jaar
Beroep: Huishoudster

Kinderen:

1.
man‎Josephus Emanuel Bosmans‏‎

2.
woman‎Theresia Eulalia Bosmans‏‎5.
woman‎Liberta Maria Bosmans‏‎


7.
woman‎Maria Melania Bosmans‏‎


 

IX-c man‎Livinus Albertus Bosmans‏‎
Geboren ‎13 jun 1864 Herenthout, België Geboorteakte 76

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SB-VJ?i=528&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎13 jun 1958 Herenthout, België‎, leeftijd 94 jaar
Begraven ‎Herenthout, België
Beroep: Bakker en landbouwer
P17687_187_205.jpg
G LIVINUSBOSMANS
P17689_135_180.jpg
P17690_549_413.jpg
G FAM BOSMANSVANGOUBERGEN


Gehuwd ‎14 dec 1887 Herenthout, België, leeftijd 23 jaar Huwelijksakte 15

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-ZSK?i=151&cc=2138481

(62 jaar gehuwd) met:

womanColeta Van Goubergen‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Geboren ‎26 sep 1862 Herenthout, België Geboorteakte 116

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S1-N6?i=412&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎13 mei 1950 Herenthout, België‎, leeftijd 87 jaar
P17684_214_234.jpg
G COLETAVANGOUBERGEN
P17686_167_224.jpg

Kinderen:

1.
man‎Emanuel Bosmans‏‎
Geboren ‎2 jul 1888 Herenthout, België Geboorteakte 36

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BHS?i=181&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎19 apr 1889 Herenthout, België Overlijdingsakte 30

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-H29?i=373&cc=2138481

‎, leeftijd 0 jaar


3.
woman‎Maria Ludovica Bosmans‏‎
Geboren ‎23 aug 1891 Herenthout, België Geboorteakte 59

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-93HT?i=17&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎20 sep 1891 Herenthout, België Geboorteakte 50

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9SG9?i=61&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud

4.
man‎Ferdinandus "Nand" Bosmans‏‎
Geboren ‎8 nov 1892 Herenthout, België Geboorteakte 72

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9SNB?i=85&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎27 dec 1967 Antwerpen, België‎, leeftijd 75 jaar
Beroep: Onderwijzer, schoolhoofd, secretaris Belgische duivenbond


6.
woman‎Maria Clotildis Bosmans‏‎
Geboren ‎7 okt 1895 Herenthout, België Geboorteakte 69

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-9SHQ?i=292&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎9 nov 1895 Herenthout, België Overlijdingsakte 46

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-9SQL?i=340&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud
10.
man‎Julius Josephus Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎10 jun 1904 Herenthout, België Geboorteakte 41
Overleden ‎25 mrt 1905 Herenthout, België‎, leeftijd 0 jaar


 

IX-d woman‎Maria Elisabeth Bosmans‏‎
Geboren ‎10 mei 1865 Herenthout, België Geboorteakte 69

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X637-LD?i=29&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎25 jul 1935 Herenthout, België‎, leeftijd 70 jaar

Gehuwd ‎8 okt 1890 Herenthout, België, leeftijd 25 jaar Huwelijksakte 17

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-C6F?i=220&cc=2138481

(32 jaar gehuwd) met:

manJoannes Baptista Willems‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎4 feb 1864 Herenthout, België Geboorteakte 26

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6S1-25?i=508&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎25 jun 1923 Herenthout, België‎, leeftijd 59 jaar
Beroep: schaapherder en landbouwer

Kinderen:

1.
manCarolus Willems‏
, volgt: X-n

2.
woman‎Angelina Willems‏‎

3.
woman‎Gerarda Maria Willems‏‎
Geboren ‎28 nov 1898 Herenthout, België Geboorteakte 88

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-97QG?i=515&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎13 mei 1988 Turnhout, België‎, leeftijd 89 jaar


 

IX-e man‎Joannes Ludovicus Bosmans‏‎

Gehuwd ‎27 apr 1892 Herenthout, België, leeftijd 24 jaar Huwelijksakte 8

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9SX2?i=100&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

met:

Kinderen:


2.
man‎Joannes Baptista Bosmans‏‎


 

IX-f woman‎Maria Amelia Francisca Bosmans‏‎

Gehuwd ‎3 nov 1897 Herenthout, België, leeftijd 22 jaar Huwelikjsakte 1

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9QD6?i=468&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

met:


 

IX-g woman‎Maria Amelia Naulaerts‏‎

Gehuwd ‎31 aug 1904 Herenthout, België, leeftijd 29 jaar Huwelijksakte 17 met:

manFranciscus Josephus Maria Peeters‏, leeftijd bij huwelijk 22 jaar
Geboren ‎3 dec 1881 Broechem, Ranst, België

Kinderen:

1.
woman‎Maria Joanna Albertina Peeters‏‎
Geboren ‎3 apr 1905 Herenthout, België Geboorteakte 33

2.
man‎Josephus Franciscus Maria Peeters‏‎
Geboren ‎2 jun 1908 Herenthout, België Geboorteakte 72

3.
woman‎Maria Catharina Ludovica Rafaella Peeters‏‎
Geboren ‎17 mrt 1910 Herenthout, België Geboorteakte 33


 

IX-h man‎Augustinus Naulaerts‏‎

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Eugenia De Neef‏
Geboren ‎1875 Niel, België

 

IX-i man‎Augustinus Bosmans‏‎
Geboren ‎5 okt 1883 Herenthout, België Geboorteakte 70

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BR8?i=66&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎15 feb 1962 Mortsel, België‎, leeftijd 78 jaar
Beroep: hoofdboekhouder

Huwelijk/relatie
Aantal kinderen 1

met:

womanMartha Seraphina Willems‏
Geboren ‎26 mei 1894 Herenthout, België Geboorteakte 44

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-9ST2?i=220&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎24 dec 1980 Mortsel, België‎, leeftijd 86 jaar
Funeral: (‎30 dec 1980 Mortsel, België) St.-Benedictus

 

IX-j woman‎Maria Emma Bosmans‏‎
Geboren ‎16 dec 1890 Herenthout, België Gebooteakte 80

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BH5?i=239&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎12 jul 1972 Herenthout, België‎, leeftijd 81 jaar
Beroep: toezichter houtzagerij
P2031_100_153.jpg
G Bosmans Maria Emma 1890-1972
P2032_88_119.jpg


Huwelijk/relatie met:

manPetrus Paulus "Paul" Vermeiren‏
Geboren ‎26 jan 1901 Herenthout, België Geboorteakte 17

 

IX-k woman‎Isabella Maria Bosmans‏‎
Geboren ‎17 mei 1850 Westerlo, België
Beroep: Landbouwster

Gehuwd ‎31 mei 1876 Herenthout, België, leeftijd 26 jaar Huwelijksakte 10

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QW-XM?i=382&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=21384

met:

manMartinus Augustinus Peeters‏, leeftijd bij huwelijk 22 jaar
Geboren ‎31 jan 1854 Herenthout, België Geboorteakte 15

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9N-G1?i=687&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481


Beroep: Landbouwer

Kind:

1.
woman‎Julia Peeters‏‎


 

IX-l woman‎Joanna Maria Bosmans‏‎
Geboren ‎24 mei 1853 Westerlo, België
Overleden ‎22 dec 1933 Herenthout, België‎, leeftijd 80 jaar

Gehuwd ‎26 nov 1874 Bouwel Grobbendonk, België, leeftijd 21 jaar (43 jaar gehuwd) met:

manAdrianus Franciscus Van den Eynde‏, leeftijd bij huwelijk 31 jaar
Geboren ‎18 dec 1842 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎6 aug 1918 Herenthout, België‎, leeftijd 75 jaar
Beroep: Landbouwer

Kinderen:

1.
woman‎Joanna Maria Van den Eynde‏‎
Geboren ‎29 apr 1875 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎29 apr 1948 Herenthout, België‎, leeftijd 73 jaar


3.
man‎Adrianus Josephus Van den Eynde‏‎
Geboren ‎6 feb 1879 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎29 nov 1961 Herenthout, België‎, leeftijd 82 jaar

4.
man‎Joannes Baptista Augustinus Van den Eynde‏‎
Geboren ‎6 jan 1881 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎30 jan 1893 Bouwel Grobbendonk, België‎, leeftijd 12 jaar


6.
man‎Emilius Augustinus Van den Eynde‏‎
Geboren ‎31 okt 1884 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎15 jan 1968 Herenthout, België‎, leeftijd 83 jaar

7.
man‎Remigius Joannes Van den Eynde‏‎
Geboren ‎21 sep 1886 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎2 jul 1922 Lourdes, Frankrijk‎, leeftijd 35 jaar

8.
woman‎Maria Julia Van den Eynde‏‎
Geboren ‎28 mrt 1889 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎28 jul 1918 Herenthout, België‎, leeftijd 29 jaar

9.
man‎Alphonsus Franciscus Van den Eynde‏‎
Geboren ‎22 okt 1891 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎11 nov 1892 Bouwel Grobbendonk, België‎, leeftijd 1 jaar 

IX-m woman‎Maria Regina Bosmans‏‎
Geboren ‎27 sep 1854 Westerlo, België

Gehuwd ‎21 jan 1878 Herenthout, België, leeftijd 23 jaar Huwelijksakte 3

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q7-CL?i=510&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481

met:

manJoannes Baptista Peeters‏, leeftijd bij huwelijk 29 jaar
Geboren ‎5 feb 1848 Herenthout, België Geboorteakte 14

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-XZ9G-3V?i=345&wc=Q82R-2VN%3A1007889801%2C1485705201&cc=2138481


Beroep: Landbouwer

Kinderen:

1.
woman‎Maria Joanna Peeters‏‎

2.
man‎Joannes Baptista Alphonsus Peeters‏‎

3.
man‎Ludovicus Peeters‏‎

4.
woman‎Maria Julia Peeters‏‎


 

IX-n man‎Emanuel Bosmans‏‎
Geboren ‎12 sep 1857 Herenthout, België Geboorteakte 119

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X633-5B?i=110&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎11 okt 1942 Herenthout, België‎, leeftijd 85 jaar

Gehuwd ‎16 jun 1883 Herenthout, België, leeftijd 25 jaar Huwelijksakte 13

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-C1G?i=60&wc=Q82R-G9Q%3A1007889801%2C1007904601&cc=2138481

(59 jaar gehuwd) met:

womanMaria Joanna Van der Auwera‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎1 mei 1856 Herenthout, België Geboorteakte 65

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X637-MJ?i=28&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎7 nov 1943 Herenthout, België‎, leeftijd 87 jaar

Kinderen:


2.
man‎Joannes Baptista Alphonsus Bosmans‏‎
Geboren ‎19 apr 1884 Herenthout, België Geboorteakte 27

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-B2Y?i=79&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎31 mrt 1969 Herenthout, België‎, leeftijd 84 jaar
Beroep: Landbouwer
 

IX-o woman‎Angelina Bosmans‏‎
Geboren ‎12 jan 1874 Herenthout, België Geboorteakte 7

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QH-V4?i=227&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Beroep: Landbouwster

Gehuwd ‎30 aug 1899 Herenthout, België, leeftijd 25 jaar met:

manFranciscus Van den Broeck‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Geboren ‎8 mei 1874 Zandhoven, België
Beroep: Natiebaas en landbouwer

Kind:

1.
woman‎Maria Regina Van den Broeck‏‎
Geboren ‎10 nov 1902 Herenthout, België Geboorteakte 84


 

IX-p man‎Deonysius Ludovicus Bosmans‏‎

Gehuwd ‎29 jun 1904 Noorderwijk, Herentals, België, leeftijd 27 jaar met:

womanRosalia Serneels‏, leeftijd bij huwelijk 21 jaar
Geboren ‎24 feb 1883 Noorderwijk, Herentals, België

Kinderen:

1.
woman‎Melania Paulina Bosmans‏‎
Geboren ‎21 apr 1905 Herenthout, België Geboorteakte 39

2.
woman‎Maria Regina Bosmans‏‎
Geboren ‎4 mei 1906 Herenthout, België Geboorteakte 46

3.
woman‎Philomena Ludovica Bosmans‏‎
Geboren ‎4 jul 1907 Herenthout, België Geboorteakte 58


 

IX-q woman‎Maria Rosalia Bosmans‏‎
Geboren ‎10 apr 1879 Herenthout, België Geboorteakte 16

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8QQ-CG?i=561&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎18 jun 1955 Herenthout, België‎, leeftijd 76 jaar
Beroep: Landbouwster

Gehuwd ‎23 apr 1906 Herenthout, België, leeftijd 27 jaar Huwelijksakte 12 (49 jaar gehuwd) met:

manDionsysius Dillen‏, leeftijd bij huwelijk 22 jaar
Geboren ‎9 jan 1884 Grobbendonk, België
Beroep: Landbouwer
P2030_429_785.jpg
AH DillenDBosmansMR

Kinderen:

1.
woman‎Maria Regina Bertha Dillen‏‎
Geboren ‎2 okt 1906 Herenthout, België Geboorteakte 90

2.
woman‎Josephina Celina Dillen‏‎
Geboren ‎16 feb 1909 Herenthout, België Geboorteakte 16
Overleden ‎15 okt 1912 Herenthout, België‎, leeftijd 3 jaar

3.
man‎Juiianus Dominicus Dillen‏‎
Geboren ‎11 okt 1910 Herenthout, België


5.
man‎Josephus Ferdinandus Dillen‏‎
Geboren ‎21 apr 1914 Herenthout, België


7.
man‎Fredericus Augustinus Albertus Dillen‏‎
Geboren ‎9 nov 1918 Herenthout, België
Overleden ‎19 nov 1918 Herenthout, België‎

8.
woman‎Martha Angelina Dillen‏‎
Geboren ‎12 feb 1920 Herenthout, België
Overleden ‎4 jul 1920 Herenthout, België‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud

9.
woman‎Maria Catharina Dillen‏‎
Geboren ‎4 dec 1923 Herenthout, België
Overleden ‎14 dec 1923 Herenthout, België‎


 

IX-r man‎Joannes Baptista Heylen‏‎

Gehuwd ‎6 mei 1886 Herenthout, België, leeftijd 25 jaar Huwelijksakte 8

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-CRN?i=128&cc=2138481

met:

womanMaria Regina Verelst‏, leeftijd bij huwelijk 23 jaar
Geboren ‎23 jun 1862 Westerlo, België
Beroep: Landbouwster

Kinderen:

1.
womanMaria Theresia Heylen‏
, volgt: X-x

2.
man‎Jacobus Heylen‏‎
Geboren ‎28 apr 1888 Herenthout, België Geboorteakte 21

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BQX?i=177&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎6 okt 1888 Herenthout, België Overlijdingsakte 32

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-CMD?i=356&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud


 

IX-s man‎Petrus Ludovicus Heylen‏‎
Geboren ‎23 dec 1863 Herenthout, België Geboorteakte 145

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X63M-9H?i=485&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎29 aug 1944 Herenthout, België‎, leeftijd 80 jaar

Gehuwd ‎30 jun 1890 Herenthout, België, leeftijd 26 jaar Huwelijksakte 12

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-CZ5?i=215&cc=2138481

(54 jaar gehuwd) met:

womanMaria Amelia Haverals‏, leeftijd bij huwelijk 23 jaar
Geboren ‎20 dec 1866 Herenthout, België Geboorteakte 165

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-VT?i=714&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎6 okt 1950 Herenthout, België‎, leeftijd 83 jaar

Kinderen:


2.
woman‎Maria Theresia Heylen‏‎

3.
man‎Joannes Baptista Heylen‏‎
Geboren ‎27 feb 1894 Herenthout, België Geboorteakte 26

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9S98?i=216&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎8 mrt 1894 Herenthout, België Overlijdingsakte 16

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-9S5V?i=265&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481

‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud

4.
man‎Joannes Baptista Heylen‏‎

5.
man‎Gaspar Heylen‏‎
Geboren ‎27 jul 1897 Herenthout, België

6.
woman‎Maria Mathilda Heylen‏‎
Geboren ‎18 mei 1901 Herenthout, België Geboorteakte 45

7.
man‎Emmanuel Joseph Heylen‏‎
Geboren ‎8 feb 1904 Herenthout, België Geboorteakte 10

8.
man‎Jacobus Ludovicus Heylen‏‎
Geboren ‎26 nov 1907 Herenthout, België Geboorteakte 100


 

IX-t man‎Emanuel Heylen‏‎
Geboren ‎1 jan 1870 Herenthout, België Geboorteakte 3

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6SP-TS?i=901&cc=2138481


Overleden ‎30 jul 1945 Herenthout, België‎, leeftijd 75 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Francisca Van den Eynde‏
Geboren ‎6 okt 1869 Berlaar, België
Overleden ‎6 feb 1903 Herenthout, België‎, leeftijd 33 jaar

Kind:

1.
man‎Jacobus Heylen‏‎
Geboren ‎23 jan 1898 Herenthout, België Geboorteakte 8

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9QPC?i=495&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎13 feb 1898 Grobbendonk, België‎, leeftijd minder dan 1 jaar oud


 

IX-u man‎Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎23 jun 1865 Herenthout, België Geboorteakte 103

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X6ST-BB?i=609&wc=Q82R-2TW%3A1007889801%2C1007898301&cc=2138481


Overleden ‎10 jul 1903 Oelegem, België‎, leeftijd 38 jaar

Gehuwd ‎12 feb 1896 Oelegem, België, leeftijd 30 jaar (7 jaar gehuwd) met:

womanJoanna Bosschaerts‏, leeftijd bij huwelijk 23 jaar
Geboren ‎8 feb 1873 Oelegem, België

generatie X
 

X-a woman‎Martha Bosmans‏‎
Geboren ‎18 aug 1899 Herenthout, België
Overleden ‎19 feb 1924 Edegem, België‎, leeftijd 24 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

X-b woman‎Maria Francisca Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

manJoannes Constantinus Aerts‏
Geboren ‎10 feb 1883 Herenthout, België Geboorteakte 13

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BBC?i=50&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Beroep: Bakker

Tweelingbroer van Carolus Florentinus

Kind:

1.
man‎Marcellus Augustinus Constantinus Aerts‏‎
Geboren ‎30 mrt 1915 Herenthout, België


 

X-c man‎Martinus Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎20 dec 1890 Herenthout, België Geboorteakte 83

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BQ4?i=240&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎12 jan 1919 Dokkum, Nederland‎, leeftijd 28 jaar, doodsoorzaak: Spaanse griep
Beroep: soldaat 2 kl. ov 1914; eenheid: artillerie
P13004_244_379.jpg
G MFBOSMANS
P13006_262_352.jpg


http://www.kempenserfgoed.be/erfgoed/46898


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Emmy Bosmans‏‎


 

X-d man‎Joannes Ludovicus Bosmans‏‎
Geboren ‎16 jun 1894 Herenthout, België Geboorteakte 54

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-9S1S?i=223&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎18 sep 1948 Brecht, België‎, leeftijd 54 jaar
Beroep: hoofdonderwijzer

Gehuwd ‎17 okt 1922 Brecht, België, leeftijd 28 jaar (25 jaar gehuwd) met:

womanMaria Anna Paulina Lauryssen‏, leeftijd bij huwelijk 24 jaar
Geboren ‎12 apr 1898 Antwerpen, België
Overleden ‎23 feb 1979 Brecht, België‎, leeftijd 80 jaar

Kinderen:

 

X-e woman‎Joanna Paulina Bosmans‏‎
Geboren ‎4 dec 1898 Herenthout, België Geboorteakte 89

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-97QG?i=515&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎19 sep 1969 Herentals, België‎, leeftijd 70 jaar

Gehuwd ‎14 okt 1920 Herentals, België, leeftijd 21 jaar (39 jaar gehuwd) met:

manJosephus Franciscus Goovaerts‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎11 dec 1892 Westerlo, België
Overleden ‎23 apr 1960 Voortkapel, 2260, België‎, leeftijd 67 jaar
Beroep: trambediende

 

X-f man‎Carolus "Karel" Bosmans‏‎
Geboren ‎10 mrt 1901 Herenthout, België Geboorteakte 32
Beroep: Diamantbewerker

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Mathildis "Mathilde" Van Oystaeyen‏
Geboren ‎2 jun 1898 Tongerlo, 3960, België
Overleden ‎12 mei 1993 Lier, België‎, leeftijd 94 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Emma Josephina Bosmans‏‎
Geboren ‎6 jul 1928 Herenthout, België
5.
man‎Franciscus Xaverius Bosmans‏‎

6.
womanJulia Rita Bosmans‏
, volgt: XI-g


 

X-g woman‎Eulalia Martha "Martha" Bosmans‏‎
Geboren ‎16 aug 1903 Herenthout, België Geboorteakte 64
Overleden ‎10 apr 1981 Herentals, België‎, leeftijd 77 jaar

Gehuwd ‎3 sep 1923 Herenthout, België, leeftijd 20 jaar (25 jaar gehuwd) met:

manJoannes Baptista Eduardus "Eduard" Horemans‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎10 feb 1897 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎22 sep 1948 Lier, België‎, leeftijd 51 jaar
Beroep: slijper (diamant)

Kinderen:

1.
woman‎Maria Horemans‏‎
Geboren ‎19 apr 1924 Herenthout, België
Overleden ‎2 dec 2006 Nijlen, België‎, leeftijd 82 jaar
Begraven ‎Bouwel Grobbendonk, België

2.
woman‎Dora Horemans‏‎
Geboren ‎4 sep 1925 Grobbendonk, België
Overleden ‎3 jan 2011 Antwerpen, België‎, leeftijd 85 jaar

3.
man‎Henri Horemans‏‎
Geboren ‎20 feb 1930 Grobbendonk, België
Overleden ‎30 okt 1987 Herentals, België‎, leeftijd 57 jaar
Begraven ‎Bouwel Grobbendonk, België
Beroep: slijper(diamant)

4.
woman‎Hilda Horemans‏‎
Geboren ‎8 jun 1932 Grobbendonk, België
Overleden ‎17 sep 1982‎, leeftijd 50 jaar
Begraven ‎Bouwel Grobbendonk, België
Beroep: regentes huishoudkunde

5.
woman‎Olga Horemans‏‎


 

X-h man‎Julius Ludovicus Alphonsius "Jules" Bosmans‏‎
Geboren ‎10 feb 1907 Herenthout, België Geboorteakte 19

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Dimphna Anna Van Oystaeyen‏
Geboren ‎18 mei 1907 Tongerlo, 3960, België

Kind:

1.
woman‎Dora Bosmans‏‎


 

X-i woman‎Maria Catharina Bosmans‏‎
Geboren ‎2 okt 1889 Herenthout, België Geboorteakte 62

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-BNF?i=211&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎30 okt 1963 Wiekevorst, 2222, België‎, leeftijd 74 jaar
Beroep: diamantsnijdster, herbergierster

Gehuwd ‎Herenthout, België
Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

manFrans Dionys Verelst‏
Geboren ‎2 nov 1899 Bouwel Grobbendonk, België Geboorteakte 30

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P69-QQC?i=90&wc=Q82R-GKX%3A1007737801%2C1007754901&cc=2138481


Overleden ‎29 jan 1954 Herenthout, België‎, leeftijd 54 jaar

 

2e huwelijk/ relatie
woman‎Maria Catharina Bosmans‏‎


Huwelijk/relatie met:

manPetrus Franciscus Bierinckx‏
Geboren ‎3 okt 1896 Herenthout, België Geboorteakte 77

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-97DS?i=367&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎9 aug 1940 Lier, België‎, leeftijd 43 jaar

 

X-j man‎Martinus Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎25 jun 1894 Herenthout, België Geboorteakte 59

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9SM1?i=224&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎13 dec 1953 Antwerpen, België Mortsel‎, leeftijd 59 jaar
P17691_318_413.jpg
G MARTINUSBOSMANS
P17692_300_402.jpg


Huwelijk/relatie met:

womanAugusta Maria Catharina "Gusta" Hellemans‏
Geboren ‎23 aug 1898 Antwerpen, België Edegem
Overleden ‎17 dec 1987 Antwerpen, België Edegem‎, leeftijd 89 jaar
P17693_290_457.jpg
G GUSTAHELLEMANS
P17695_279_372.jpg


 

X-k man‎Petrus Josephus "Sep" Bosmans‏‎
Geboren ‎14 dec 1896 Herenthout, België Geboorteakte 98

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-9WKS?i=375&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎16 apr 1965 Herenthout, België‎, leeftijd 68 jaar
Beroep: Diamantslijper

Gehuwd ‎27 okt 1917 Herenthout, België, leeftijd 20 jaar (47 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Maria "Lies" Bastiaenssen‏, leeftijd bij huwelijk 20 jaar
Geboren ‎25 jan 1897 Ekeren, België
Overleden ‎26 jun 1976 Antwerpen, België Zwijndrecht‎, leeftijd 79 jaar

Kinderen:

1.
man‎Albertus Livinus Bosmans‏‎
Geboren ‎7 mrt 1918 Herenthout, België

2.
man‎Franciscus Josephus Renatus Bosmans‏‎
Geboren ‎1 nov 1922 Herenthout, België
Overleden ‎27 feb 1923 Herenthout, België‎, leeftijd 0 jaar

3.
man‎Franciscus Josephus Renatus Bosmans‏‎
Geboren ‎12 okt 1923 Herenthout, België
Overleden ‎18 okt 1923 Herenthout, België‎


 

X-l man‎Franciscus Ludovicus "WITTE VINUS" Bosmans‏‎
Ook bekend als: ook "witte van de Vinus", verwijzend naar zijn vader Livinus
Geboren ‎18 nov 1898 Herenthout, België Geboorteakte 82

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9QW9?i=514&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎18 feb 1974 Ekeren, België‎, leeftijd 75 jaar, doodsoorzaak: hersentrombose
Begraven ‎Merksem, België
P1699_800_477.jpg
Herenthout, Groeningher Wacht
P1700_44_60.jpg


http://onstrees.bplaced.net/stamboom/individual.php?pid=p938&ged=leyssen


 


Gehuwd ‎23 feb 1923 Herentals, België, leeftijd 24 jaar (50 jaar gehuwd) met:

womanMaria Theresia Mathildis "Mieke" Janssens‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Ook bekend als: van Transvaal
Geboren ‎30 nov 1897 Morkhoven, Herentals, België
Overleden ‎3 jul 1986 Ekeren, België‎, leeftijd 88 jaar
Begraven ‎Ekeren, België

Kind: 

X-m man‎Josephus Edmondus Bosmans‏‎
Geboren ‎16 nov 1900 Herenthout, België Geboorteakte 78

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP6H-9753?i=140&cc=2138481


Huwelijk/relatie met:

womanJosepha Horemans‏
Geboren ‎9 jun 1907 Herenthout, België Geboorteakte 55
Overleden ‎12 mrt 1949 Herenthout, België‎, leeftijd 41 jaar

 

X-n man‎Carolus Willems‏‎
Geboren ‎23 sep 1891 Herenthout, België Geboorteakte 62

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-93MW?i=18&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎21 sep 1969 Turnhout, België‎, leeftijd 77 jaar
Omschrijving

Gehuwd ‎8 jan 1924 Herenthout, België, leeftijd 32 jaar (45 jaar gehuwd)
Aantal kinderen 5

met:

womanJoanna Bertha Lambrechts‏, leeftijd bij huwelijk 30 jaar
Geboren ‎28 nov 1893 Herenthout, België Geboorteakte 81

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDN-9S85?i=159&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Overleden ‎8 feb 1988 Herenthout, België‎, leeftijd 94 jaar
Begraven ‎13 feb 1988 Herenthout, België
P2476_610_1026.jpg
Bertha Lambrechts
P2477_172_228.jpg


 

X-o woman‎Maria Valentina Bosmans‏‎
Geboren ‎11 okt 1892 Herenthout, België Geboorteakte 62

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-93FT?i=83&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Gescheiden: (‎24 jan 1930 Herenthout, België)

Gehuwd ‎3 mei 1913 Herenthout, België, leeftijd 20 jaar (49 jaar gehuwd) met:

manStefanus Josephus Roothooft‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Geboren ‎15 okt 1887 Herenthout, België Geboorteakte 67

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-1DV?i=163&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎11 apr 1963 Herenthout, België‎, leeftijd 75 jaar
Beroep: Diamantslijper en winkelier, 1e huwelijk met: Maria Theresia Ceuppens, ‎2e huwelijk met: Maria Valentina Bosmans
Gescheiden: (‎24 jan 1930 Herenthout, België)

 

X-p man‎Joannes Baptista Alphonsus Van den Eynde‏‎
Geboren ‎8 dec 1876 Bouwel Grobbendonk, België

Ondertrouwd ‎9 jun 1901 Herenthout, België.
Gehuwd ‎11 jul 1901 Bouwel Grobbendonk, België, leeftijd 24 jaar Huwelijksakte 15 met:

womanMaria Nicolay‏, leeftijd bij huwelijk 21 jaar
Geboren ‎6 apr 1880 Nijlen, België

 

X-q woman‎Joanna Maria Justina Van den Eynde‏‎
Geboren ‎3 nov 1882 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎22 sep 1962 Herenthout, België‎, leeftijd 79 jaar

Gehuwd ‎26 nov 1912 Herenthout, België, leeftijd 30 jaar (48 jaar gehuwd) met:

manJosephus Augustinus Van Herck‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎4 apr 1885 Herenthout, België Geboorteakte 29

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-BRF?i=102&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎9 jun 1961 Mortsel, België‎, leeftijd 76 jaar

 

X-r man‎Ernestus Alphonsus Van den Eynde‏‎
Geboren ‎23 mei 1894 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎24 jun 1968 Herenthout, België‎, leeftijd 74 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Theresia Mathildis Van Looy‏
Geboren ‎7 feb 1889 Herenthout, België Geboorteakte 5

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BNG?i=196&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎3 dec 1960 Herenthout, België‎, leeftijd 71 jaar

 

X-s woman‎Maria Philomena Bosmans‏‎
Geboren ‎12 jun 1878 Herenthout, België Geboorteakte 38

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-X8Q7-X1?i=492&wc=Q82R-227%3A1007889801%2C1007753701&cc=2138481


Overleden ‎12 okt 1959 Herenthout, België‎, leeftijd 81 jaar
Beroep: Landbouwster

Voorechtelijk kind


Gehuwd ‎3 jul 1902 Herenthout, België, leeftijd 24 jaar Huwelijksakte 16 (51 jaar gehuwd) met:

manPetrus Joannes Baptista Stuyck‏, leeftijd bij huwelijk 21 jaar
Geboren ‎24 feb 1881 Herenthout, België Geboorteakte 16

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-16D?i=5&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎5 mrt 1954 Herentals, België‎, leeftijd 73 jaar
Beroep: Dienstbode
P20602_765_530.png
O21769020

Kinderen:

1.
manEmiel Stuyck‏
, volgt: XI-i

2.
manJules Stuyck‏
, volgt: XI-j

3.
womanMaria Rebecca Stuyck‏
, volgt: XI-k

4.
woman‎Livina Augusta Stuyck‏‎
Geboren ‎5 feb 1907 Herenthout, België Geboorteakte 14
Overleden ‎29 jan 1908 Herenthout, België‎, leeftijd 0 jaar


6.
man‎Dominicus Stuyck‏‎
Geboren ‎na 1909 Herenthout, België
P20499_192_146.jpg
G DOMSTUYCK
P20501_30_41.jpg


7.
womanEmma Maria Stuyck‏
, volgt: XI-m

8.
manKarel Ernest Stuyck‏
, volgt: XI-n

9.
manMarcel Stuyck‏
, volgt: XI-o

10.
man‎Petrus Joannes Baptista Stuyck‏‎
Geboren ‎19 jul 1915 Herenthout, België

11.
woman‎Philomena Justina Stuyck‏‎
Geboren ‎2 feb 1917 Herenthout, België
Overleden ‎2 dec 1918 Herenthout, België‎, leeftijd 1 jaar

12.
womanJulie Stuyck‏
, volgt: XI-p

13.
womanMaria Justina Stuyck‏
, volgt: XI-q


 

X-t man‎Franciscus Augustinus Bosmans‏‎
Geboren ‎10 mei 1885 Herenthout, België Geboorteakte 44

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-B59?i=106&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎11 feb 1963 Wilrijk, België‎, leeftijd 77 jaar

Gehuwd ‎13 okt 1910 Herenthout, België, leeftijd 25 jaar Huwelijksakte 15 (35 jaar gehuwd) met:

womanMaria Virgenia Van den Bulck‏, leeftijd bij huwelijk 22 jaar
Geboren ‎7 nov 1887 Herenthout, België Geboorteakte 71

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BGK?i=164&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎12 dec 1945 Herenthout, België‎, leeftijd 58 jaar

Kinderen:

1.
man‎Emiel Bosmans‏‎
Geboren ‎15 mrt 1911 Herenthout, België
Overleden ‎29 aug 2000 Aartselaar, België‎, leeftijd 89 jaar
Begraven ‎4 sep 2000 Aartselaar, België4.
man‎Joannes Baptista Aphonsus Bosmans‏‎
Geboren ‎2 mrt 1915 Herenthout, België

5.
manVictor Bosmans‏
, volgt: XI-t

6.
man‎Joannes Baptista (Tist) Bosmans‏‎
Geboren ‎3 sep 1918 Herenthout, België
Overleden ‎12 apr 2008 Aartselaar, België‎, leeftijd 89 jaar
Beroep: stichter trekpaardenstal 't Cleihof


8.
manMarcel Bosmans‏
, volgt: XI-v
12.
woman‎Bertha Maria Bosmans‏‎

13.
man‎Julius Franciscus Ludovicus Bosmans‏‎


 

X-u man‎Joannes Baptista "Jan" Bosmans‏‎
Geboren ‎11 okt 1886 Herenthout, België Geboorteakte 60

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-1FS?i=137&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Beroep: Landbouwer

Gehuwd ‎26 okt 1912 Herenthout, België, leeftijd 26 jaar met:

womanMaria Emma Stuyck‏, leeftijd bij huwelijk 18 jaar
Geboren ‎10 dec 1893 Herenthout, België Geboorteakte 85

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDN-93ZW?i=160&wc=Q82R-GXH%3A1007889801%2C1007910101&cc=2138481


Beroep: Landbouwster

Kind:

1.
man‎Carolus Marcellus Bosmans‏‎
Geboren ‎23 jul 1910 Herenthout, België Geboorteakte 75
Name Change: (‎26 okt 1912 Herenthout, België) Bij huwelijk veranderd van Stuyck naar Bosmans


 

X-v man‎Alphonsus Dominicus Dillen‏‎
Geboren ‎16 jan 1912 Herenthout, België
Overleden ‎29 okt 1979 Herentals, België‎, leeftijd 67 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

X-w woman‎Mathildis Maria Elisabeth Dillen‏‎
Geboren ‎16 jun 1916 Herenthout, België

Huwelijk/relatie met:

manAlphonsus Josephus Gysbrechts‏
Geboren ‎13 dec 1913 Itegem, 2222, België
Overleden ‎27 dec 1963 Herenthout, België‎, leeftijd 50 jaar

 

X-x woman‎Maria Theresia Heylen‏‎
Geboren ‎5 jan 1887 Herenthout, België Geboorteakte 1

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PD8-BCJ?i=145&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎31 mei 1975 Merksem, België‎, leeftijd 88 jaar
BR Deurne 1921-30 folio 796

Gehuwd ‎7 jun 1918 Antwerpen, België, leeftijd 31 jaar (23 jaar gehuwd) met:

manAlfonsus Joannes Van Mierlo‏, leeftijd bij huwelijk 33 jaar
Geboren ‎23 okt 1884 Antwerpen, België
Overleden ‎6 mei 1942 Antwerpen, België‎, leeftijd 57 jaar
Beroep: klerk
BR Deurne 1921-30 folio 796

 

X-y man‎Jacobus Ludovicus Heylen‏‎

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Virginia Peeters‏
Geboren ‎4 dec 1888 Herenthout, België Geboorteakte 61

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPD8-B2J?i=187&wc=Q82R-G9G%3A1007889801%2C1007908001&cc=2138481


Overleden ‎10 nov 1981 Herentals, België‎, leeftijd 92 jaar

generatie XI
 

XI-a man‎Joseph Louis Maria Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Kristel Maria Jozef Theresia Bosmans‏‎

2.
woman‎Annemieke Renaat Bosmans‏‎


 

XI-b man‎Frans René Eulalie Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Peter Jozef Maria Bosmans‏‎

2.
woman‎Hildegard Rafaella Jozefa Bosmans‏‎


 

XI-c woman‎Paula Philomena Josepha Bosmans‏‎
Geboren ‎1931‎, leeftijd 91 of 92 jaar

Gehuwd ‎17 okt 1956 Brecht, België, leeftijd 24 of 25 jaar (66 jaar gehuwd) met:

manJoseph Adriaan Van der Wangen‏, leeftijd bij huwelijk 25 of 26 jaar
Geboren ‎1930‎, leeftijd 92 of 93 jaar

Kinderen:

1.
man‎Jan Antoon Maria Van der Wangen‏‎

2.
woman‎Ingeborg Anna Jozef Van der Wangen‏‎

3.
man‎Koenraad Maria Renaat Van der Wangen‏‎

4.
man‎Peter Louis Aldegondis Van der Wangen‏‎
Geboren ‎23 dec 1966 Brecht, België‎, leeftijd 56 jaar


 

XI-d man‎Alfons Emmanuel Hugo "Fons" Bosmans‏‎
Geboren ‎14 jun 1934‎, leeftijd 88 jaar
P266_480_360.jpg
FonsBosmans
P267_160_213.jpg


7° DAN JUDO VETERANEN.

Hoofdtrainer Judo Veteranen-G.JUDO MORI-NO-OTOKO


Huwelijk/relatie met:

womanLutgarda Rosalia "Lutgard" Cambré‏
Geboren ‎3 okt 1932‎, leeftijd 90 jaar
P263_78_104.jpg
G LutgardCambre
P264_66_89.jpg

Kinderen:

1.
womanBert Bosmans‏
, volgt: XII-a

2.
manJohan Bosmans‏
, volgt: XII-b

3.
womanMarian Bosmans‏
, volgt: XII-c

4.
manGert Bosmans‏
, volgt: XII-d


 

XI-e woman‎Maria Josepha Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:


 

XI-f man‎Louis (Ludovicus Franciscus) Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:


 

XI-g woman‎Julia Rita Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:


 

XI-h man‎Edmondus Bruno Leontine Bosmans‏‎
Geboren ‎4 feb 1930 Herenthout, België‎, leeftijd 92 jaar
Beroepen: Bediende R.T.T, Leraar technische vakken P.T.I Eeklo (‎Eeklo, België)
Opleiding Boekbinder in school voor kunstambachten
Opleiding Industrieel ingenieur centrale examencommissie

Gehuwd ‎4 jun 1960 Merksem, België, leeftijd 30 jaar (62 jaar gehuwd) met:

womanHilda Philomena Maria Machtildis Fagot‏, leeftijd bij huwelijk 26 jaar
Geboren ‎13 apr 1934 Merksem, België‎, leeftijd 88 jaar
Beroep: Huisvrouw (‎Merksem, België)
Opleiding P.T.I Eeklo zonneheem Eeklo taalcurcus duits taalcursus engels (‎Eeklo, België)
Opleiding Vak en huishoudschool St-elisabeth Merksem, modeliste (‎Merksem, België)

Kinderen:
4.
man‎Wouter Writser Leo Louisa Bosmans‏‎
Geboren ‎4 aug 1972 Gent, België‎, leeftijd 50 jaar


 

XI-i man‎Emiel Stuyck‏‎
Geboren ‎27 dec 1902 Herenthout, België Geboorteakte 102
Overleden ‎17 mrt 1985 Herentals, België‎, leeftijd 82 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
womanPaula Stuyck‏
, volgt: XII-h

2.
manFelix Stuyck‏
, volgt: XII-i

3.
womanIda Stuyck‏
, volgt: XII-j

4.
womanErna Stuyck‏
, volgt: XII-k

5.
womanChantal Stuyck‏
, volgt: XII-l


 

XI-j man‎Jules Stuyck‏‎
Geboren ‎22 jan 1904 Herenthout, België Geboorteakte 7
Overleden ‎5 sep 1986 Mortsel, België‎, leeftijd 82 jaar

Gehuwd ‎22 jan 1927 Bouwel Grobbendonk, België, leeftijd 23 jaar (10 jaar gehuwd)
Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

womanJulia Maria Cambré‏, leeftijd bij huwelijk 23 jaar
Geboren ‎5 apr 1903 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎16 jul 1937 Lier, België‎, leeftijd 34 jaar, ‎1e huwelijk met: Jules Stuyck, 2e gehuwd/ relatie met: Louis Van Doninck
P12228_650_980.jpg
BidprentjeCambréJuliaMaria(JulesStuyck)

Kinderen:

1.
manKarel Stuyck‏
, volgt: XII-m

2.
manLeo Stuyck‏
, volgt: XII-n

3.
manHerwig Stuyck‏
, volgt: XII-o


 

XI-k woman‎Maria Rebecca Stuyck‏‎
Geboren ‎20 dec 1905 Herenthout, België Geboorteakte 4
Overleden ‎30 jun 1989 Edegem, België‎, leeftijd 83 jaar

Huwelijk/relatie met:

manJozef Keynen‏
Geboren ‎1 aug 1907 Herenthout, België
Overleden ‎17 dec 1983 Antwerpen, België‎, leeftijd 76 jaar

Kinderen:

1.
manFrancois Keynen‏
, volgt: XII-p

2.
manLeo Keynen‏
, volgt: XII-q


 

XI-l woman‎Maria Josephina Stuyck‏‎
Geboren ‎3 mei 1908 Herenthout, België Geboorteakte 61
Overleden ‎18 feb 1989 Herentals, België‎, leeftijd 80 jaar

Huwelijk/relatie met:

manFranciscus Ludovicus Cannaerts‏
Geboren ‎16 feb 1905 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎27 sep 1962 Antwerpen, België‎, leeftijd 57 jaar

Kinderen:

1.
womanMaria Cannaerts‏
, volgt: XII-r

2.
manJan Cannaerts‏
, volgt: XII-s


 

XI-m woman‎Emma Maria Stuyck‏‎
Geboren ‎1 aug 1909 Herenthout, België Geboorteakte 53
Overleden ‎15 feb 2008 Grobbendonk, België‎, leeftijd 98 jaar
P20496_158_197.jpg
G EMMASTUYCK
P20498_139_186.jpg


Gehuwd ‎27 dec 1930 Herenthout, België, leeftijd 21 jaar (57 jaar gehuwd) met:

manJoannes Nicolaas Barri‏, leeftijd bij huwelijk 21 jaar
Geboren ‎14 feb 1909 Grobbendonk, België
Overleden ‎3 nov 1988 Grobbendonk, België‎, leeftijd 79 jaar

Kinderen:


 

XI-n man‎Karel Ernest Stuyck‏‎
Geboren ‎29 sep 1910 Herenthout, België Geboorteakte 98


https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0511_112303_110914_DUT/inventarisnr/I2300D10035/level/file/scan-index/1/foto/511_9997_997_13012_003_0_0001


Overleden ‎6 apr 1998 Herentals, België‎, leeftijd 87 jaar
P1908_157_220.jpg
G karelerneststuyck
P1909_146_195.jpg
P20594_1794_1383.png
O53431129


lid NSB, Oudstrijder en krijgsgevangene 1940 - 45


Gehuwd ‎21 mei 1938 Bouwel Grobbendonk, België, leeftijd 27 jaar (25 jaar gehuwd) met:

womanRachel Cambré‏, leeftijd bij huwelijk 25 jaar
Geboren ‎30 jan 1913 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎22 feb 1964 Antwerpen, België‎, leeftijd 51 jaar

Kind:

1.
womanLydia Stuyck‏
, volgt: XII-x


 

XI-o man‎Marcel Stuyck‏‎
Geboren ‎18 mei 1913 Herenthout, België
Overleden ‎25 mrt 1992 Herentals, België‎, leeftijd 78 jaar
P20597_1651_1308.png
O39933441


Huwelijk/relatie met:

womanFanny Dierckx‏
Geboren ‎8 apr 1917 Herentals, België
Overleden ‎22 dec 2009 Herentals, België‎, leeftijd 92 jaar

Kinderen:

1.
womanElvire Stuyck‏
, volgt: XII-y

2.
womanGodelieve Stuyck‏
, volgt: XII-z

3.
manMarcel Stuyck‏
, volgt: XII-aa


 

XI-p woman‎Julie Stuyck‏‎
Geboren ‎6 jan 1919 Herenthout, België
Overleden ‎29 dec 2005 Herentals, België‎, leeftijd 86 jaar
P20504_141_193.jpg
G JULIASTUYCK
P20505_130_173.jpg
P20595_4370_2747.png
O51934456
P20601_2491_1237.png
O22660884


Huwelijk/relatie met:

manCarolus Franciscus Helsen‏
Geboren ‎12 aug 1913 Herentals, België
Overleden ‎10 aug 2006 Herentals, België‎, leeftijd 92 jaar

Kinderen:


2.
womanJoanna Helsen‏
, volgt: XII-ac

3.
manAlbert Helsen‏
, volgt: XII-ad

4.
womanMonique Helsen‏
, volgt: XII-ae

5.
manLuc Helsen‏
, volgt: XII-af

6.
manEmiel Helsen‏
, volgt: XII-ag

7.
manJulius Helsen‏
, volgt: XII-ah


 

XI-q woman‎Maria Justina Stuyck‏‎
Geboren ‎8 jun 1920 Herenthout, België
Overleden ‎8 mrt 1975 Lommel, België‎, leeftijd 54 jaar

Huwelijk/relatie met:

manJan Pauwels‏
Geboren ‎8 mrt 1919 Balen, België
Overleden ‎13 dec 1992 Geel, België‎, leeftijd 73 jaar
Beroep: Werkte bij vieille-montagne

Kinderen:

1.
manJozef Pauwels‏
, volgt: XII-ai

2.
womanJose Pauwels‏
, volgt: XII-aj


 

XI-r man‎Joannes Augustinus Bosmans‏‎
Geboren ‎6 mei 1912 Herenthout, België
Overleden ‎1999‎, leeftijd 86 of 87 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XI-s man‎Petrus Josephus Bosmans‏‎
Geboren ‎23 nov 1913 Herenthout, België
Overleden ‎1999‎, leeftijd 85 of 86 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XI-t man‎Victor Bosmans‏‎
Geboren ‎2 nov 1916 Herenthout, België
Overleden ‎4 dec 2004 Reet, Rumst, België‎, leeftijd 88 jaar
Begraven ‎11 dec 2004 Aartselaar, België

Huwelijk/relatie met:

womanJulia Siebens‏
Geboren ‎31 dec 1922 Aartselaar, België
Overleden ‎8 dec 1992 Aartselaar, België‎, leeftijd 69 jaar

 

XI-u woman‎Alphonsina Maria Rosalia Bosmans‏‎
Geboren ‎8 dec 1919 Herenthout, België
Overleden ‎1999‎, leeftijd 79 of 80 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XI-v man‎Marcel Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
manPaul Bosmans‏
, volgt: XII-ak

2.
manHerman Bosmans‏
, volgt: XII-al

3.
manLuc Bosmans‏
, volgt: XII-am


 

XI-w man‎Ludovicus "Louis" Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:


 

XI-x man‎Franciscus "Frans" Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Walter Bosmans‏‎

2.
woman‎Simone Bosmans‏‎


 

XI-y woman‎Josephina Leopoldina Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Frans Dieltjens‏‎


generatie XII
 

XII-a woman‎Bert Bosmans‏‎
Geboren ‎30 okt 1957‎, leeftijd 65 jaar
P1236_96_112.jpg
Bert Bosmans
P1237_74_101.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
womanLien Henderickx‏
, volgt: XIII-a

2.
woman‎Ine Henderickx‏‎
Geboren ‎20 mrt 1987‎, leeftijd 35 jaar
P452_180_192.jpg
IneHenderickx
P453_134_181.jpg 

XII-b man‎Johan Bosmans‏‎
Geboren ‎12 jan 1959‎, leeftijd 64 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XII-c woman‎Marian Bosmans‏‎
Geboren ‎15 jan 1963‎, leeftijd 60 jaar
P18505_297_305.jpg
G MarianneBosmans
P18507_265_352.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Anneke Verelst‏‎


 

XII-d man‎Gert Bosmans‏‎
Geboren ‎2 mei 1968‎, leeftijd 54 jaar
P445_200_150.jpg
GertBosmans
P446_104_139.jpg


Huwelijk/relatie met:

womanAnnick Geeraerts‏
Geboren ‎3 jan 1970‎, leeftijd 53 jaar

Kind:

1.
man‎Tim Bosmans‏‎
Geboren ‎13 jun 1992‎, leeftijd 30 jaar


 

XII-e woman‎Veerle Mathilde Franciscus Bosmans‏‎
Geboren ‎4 mrt 1961 Ekeren, België
Gedoopt ‎Ekeren, België in St Lucaskliniek Ekeren‎, leeftijd 61 jaar
Opleiding Hogere school voor paramedische beroepen Gent. Kinesiste medische voetverzorging (‎Gent, België)

Gehuwd ‎4 nov 1986 Eeklo, België, leeftijd 25 jaar (36 jaar gehuwd) met:

manBart Lampaert‏, leeftijd bij huwelijk 24 jaar
Geboren ‎28 jan 1962‎, leeftijd 61 jaar
Opleiding Hogere school voor paramedische beroepen Gent. Kinesist osteopaat (‎Gent, België)

Kind:

1.
woman‎Hannah Lampaert‏‎
Geboren ‎24 jul 1992 Eeklo, België‎, leeftijd 30 jaar


 

XII-f woman‎Inge Maria Desiree Bosmans‏‎
Geboren ‎27 okt 1962 Ekeren, België‎, leeftijd 60 jaar
Beroep: Radioloog (‎Gent, België)
Opleiding Rijksuniversiteit (‎Gent, België)

Gehuwd ‎24 feb 1989 Eeklo, België, leeftijd 26 jaar
Gescheiden van:

manLuc José Simon De Geyter‏, leeftijd bij huwelijk 27 jaar
Geboren ‎1 dec 1961 Gent, België‎, leeftijd 61 jaar

Kinderen:

1.
man‎Simon De Geyter‏‎
Geboren ‎30 dec 1991 Gent, België‎, leeftijd 31 jaar

2.
woman‎Sofie Jacqeline Mona De Geyter‏‎
Geboren ‎13 mei 1997 Gent, België‎, leeftijd 25 jaar


 

XII-g man‎Joost Rosa Antoon Bosmans‏‎
Geboren ‎16 jul 1965 Ekeren, België‎, leeftijd 57 jaar
Opleiding Licentie toegepaste economische wetenschappen (‎Gent, België)

Gehuwd ‎31 dec 1998 Ekeren, België, leeftijd 33 jaar (24 jaar gehuwd) met:

womanAnnemieke Van den Bosch-Waroux‏, leeftijd bij huwelijk 32 jaar
Geboren ‎15 jan 1966 Deurne, 1320, België‎, leeftijd 57 jaar

Kind:

1.
man‎Seppe Bosmans‏‎
Geboren ‎11 nov 1999 Deurne, 1320, België‎, leeftijd 23 jaar
Door de nieuwe wetgeving heeft Seppe Bosmans zjn achternamen laten aanpassen

Nieuwe achternaam : Bosmans-Van den Bossche-Waroux 

XII-h woman‎Paula Stuyck‏‎
Geboren ‎2 apr 1931 Herenthout, België
Overleden ‎26 okt 1989 Lichtaart, België‎, leeftijd 58 jaar

Huwelijk/relatie met:

manJos Schoeters‏
Overleden ‎na 1989

Kinderen:

1.
man‎Ben Schoeters‏‎
Geboren ‎26 nov 1970 Lichtaart, België‎, leeftijd 52 jaar

2.
woman‎Annick Schoeters‏‎
Geboren ‎26 mrt 1972 Lichtaart, België‎, leeftijd 50 jaar


 

XII-i man‎Felix Stuyck‏‎
Geboren ‎31 dec 1932‎, leeftijd 90 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Lydie Stuyck‏‎
Geboren ‎3 aug 1955 Herentals, België‎, leeftijd 67 jaar

2.
man‎Leo Stuyck‏‎
Geboren ‎21 mrt 1957 Herentals, België‎, leeftijd 65 jaar

3.
manChris Stuyck‏
, volgt: XIII-b

4.
man‎Joris Stuyck‏‎
Geboren ‎22 jun 1961 Herentals, België‎, leeftijd 61 jaar

5.
woman‎Nadine Stuyck‏‎
Geboren ‎2 jul 1963 Herentals, België‎, leeftijd 59 jaar


 

XII-j woman‎Ida Stuyck‏‎
Geboren ‎2 sep 1937‎, leeftijd 85 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
manMarc Dom‏
, volgt: XIII-c

2.
womanChristel Dom‏
, volgt: XIII-d


 

XII-k woman‎Erna Stuyck‏‎
Geboren ‎3 apr 1944‎, leeftijd 78 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Carina Douwen‏‎
Geboren ‎10 jul 1968‎, leeftijd 54 jaar

2.
man‎Tom Douwen‏‎
Geboren ‎31 dec 1969‎, leeftijd 53 jaar


 

XII-l woman‎Chantal Stuyck‏‎
Geboren ‎19 feb 1955‎, leeftijd 67 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Johan Poortman‏‎


 

XII-m man‎Karel Stuyck‏‎
Geboren ‎2 jul 1927‎, leeftijd 95 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Ingrid Stuyck‏‎
Geboren ‎11 mrt 1957‎, leeftijd 65 jaar

2.
woman‎Britta Stuyck‏‎
Geboren ‎17 aug 1958‎, leeftijd 64 jaar

3.
man‎Kathie Stuyck‏‎
Geboren ‎6 nov 1964‎, leeftijd 58 jaar


 

XII-n man‎Leo Stuyck‏‎
Geboren ‎1 aug 1928‎, leeftijd 94 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Dirk Stuyck‏‎
Geboren ‎23 okt 1954‎, leeftijd 68 jaar


 

XII-o man‎Herwig Stuyck‏‎
Geboren ‎1 jun 1937 Bouwel Grobbendonk, België
Overleden ‎11 jan 1993 Boechout, België‎, leeftijd 55 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanGodelieve Lerno‏
Overleden ‎na 1993

Kinderen:

1.
man‎Peter Stuyck‏‎
Geboren ‎3 jun 1960‎, leeftijd 62 jaar

2.
woman‎Inge Stuyck‏‎
Geboren ‎24 aug 1968‎, leeftijd 54 jaar


 

XII-p man‎Francois Keynen‏‎
Geboren ‎16 okt 1930‎, leeftijd 92 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Maddy Keynen‏‎


 

XII-q man‎Leo Keynen‏‎
Geboren ‎21 mei 1933‎, leeftijd 89 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Luc Keynen‏‎
Geboren ‎17 feb 1963‎, leeftijd 59 jaar


 

XII-r woman‎Maria Cannaerts‏‎
Geboren ‎21 sep 1936‎, leeftijd 86 jaar

Huwelijk/relatie
Gebeurtenis (MYHERITAGE:REL_PARTNERS)

met:

manN.N.‏

Kinderen:

1.
man‎Paul‏‎
Geboren ‎10 aug 1962‎, leeftijd 60 jaar

2.
man‎Ray‏‎
Geboren ‎13 jan 1965‎, leeftijd 58 jaar


 

XII-s man‎Jan Cannaerts‏‎
Geboren ‎21 jul 1949‎, leeftijd 73 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XII-t woman‎Maria Philomena Dominica Barri‏‎
Geboren ‎9 apr 1931
Overleden ‎na 1997‎, leeftijd minimaal 66 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
manDirk Coopmans‏
, volgt: XIII-e


 

XII-u woman‎Jose Delphina Baptista Barri‏‎
Geboren ‎31 mei 1933‎, leeftijd 89 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Luc Verlinden‏‎
Geboren ‎15 mrt 1961‎, leeftijd 61 jaar

2.
woman‎Sylvie Verlinden‏‎
Geboren ‎27 aug 1968‎, leeftijd 54 jaar


 

XII-v woman‎Simonne Irma Julia Barri‏‎
Geboren ‎26 feb 1939‎, leeftijd 83 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Liesbeth Van Loock‏‎

2.
manDirk Van Loock‏
, volgt: XIII-f


 

XII-w woman‎Rolanda Louisa Emilius Barri‏‎
Geboren ‎29 sep 1946‎, leeftijd 76 jaar
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20577_213_275.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kinderen:
 

XII-x woman‎Lydia Stuyck‏‎
Geboren ‎17 mei 1948‎, leeftijd 74 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Nadia Rams‏‎
Geboren ‎2 mei 1971‎, leeftijd 51 jaar

2.
woman‎Viki Rams‏‎
Geboren ‎22 jul 1974‎, leeftijd 48 jaar


 

XII-y woman‎Elvire Stuyck‏‎
Dochter van Marcel Stuyck en Fanny Dierckx‏.
Geboren ‎21 dec 1939 Turnhout, België
Overleden ‎18 apr 1991 Herentals, België‎, leeftijd 51 jaar
P20502_152_194.jpg
G ELVSTUYCK
P20503_136_183.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
manJohan Van de Water‏
, volgt: XIII-i


3.
man‎Hans Van de Water‏‎
Geboren ‎2 aug 1971‎, leeftijd 51 jaar


 

XII-z woman‎Godelieve Stuyck‏‎
Dochter van Marcel Stuyck en Fanny Dierckx‏.
Geboren ‎21 nov 1941 Grobbendonk, België
Overleden ‎30 aug 2019 Herentals, België‎, leeftijd 77 jaar
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20576_234_312.jpg
P20605_2449_1226.png
90741781


Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Peter Obbels‏‎
Geboren ‎3 jun 1970‎, leeftijd 52 jaar

2.
womanKatleen Obbels‏
, volgt: XIII-k

3.
man‎Jo Obbels‏‎
Geboren ‎9 jul 1973‎, leeftijd 49 jaar

4.
man‎Koen Obbels‏‎
Geboren ‎17 jan 1979‎, leeftijd 44 jaar


 

XII-aa man‎Marcel Stuyck‏‎
Geboren ‎16 nov 1949‎, leeftijd 73 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

2e huwelijk/ relatie
man‎Marcel Stuyck‏‎


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Natalie Stuyck‏‎


 

XII-ab woman‎Maria Philomena Julia Helsen‏‎
Geboren ‎10 jul 1937 Herentals, België
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20575_281_370.jpg


Gehuwd ‎17 mei 1958 Herentals, België, leeftijd 20 jaar (64 jaar gehuwd) met:

manMarcel August Carolina Driesen‏, leeftijd bij huwelijk 24 jaar
Geboren ‎12 jan 1934 Herentals, België

Kinderen:

 

XII-ac woman‎Joanna Helsen‏‎
Geboren ‎31 mrt 1939 Herentals, België‎, leeftijd 83 jaar
P20510_189_143.jpg
G JOANNAHELSEN
P20512_98_132.jpg


Gehuwd ‎30 apr 1960 Herentals, België, leeftijd 21 jaar (45 jaar gehuwd) met:

manKarel Leysen‏, leeftijd bij huwelijk 22 jaar
Geboren ‎2 okt 1937 Herentals, België
Overleden ‎29 sep 2005 Herentals, België‎, leeftijd 67 jaar
Beroep: Inspecteur economische inspectie

Kinderen:

1.
womanHilde Leysen‏
, volgt: XIII-o

2.
manJan Leysen‏
, volgt: XIII-p


 

XII-ad man‎Albert Helsen‏‎
Geboren ‎8 apr 1943 Herentals, België‎, leeftijd 79 jaar
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20571_281_365.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
womanDaniëlle Helsen‏
, volgt: XIII-q


 

XII-ae woman‎Monique Helsen‏‎
Geboren ‎11 jan 1949 Herentals, België‎, leeftijd 74 jaar
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20572_286_376.jpg


Huwelijk/relatie met:

manAlfons Bellens‏
Geboren ‎12 apr 1938 Herentals, België
Overleden ‎4 okt 2000 Herentals, België‎, leeftijd 62 jaar

Kind:

1.
womanChristel Bellens‏
, volgt: XIII-r


 

XII-af man‎Luc Helsen‏‎
Geboren ‎23 jun 1961‎, leeftijd 61 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Yentl Helsen‏‎
Geboren ‎± 1984‎, leeftijd ongeveer 39 jaar
P20589_802_1801.png
O64120393
P20591_778_1044.jpg 

2e huwelijk/ relatie
man‎Luc Helsen‏‎


Huwelijk/relatie met:


 

XII-ag man‎Emiel Helsen‏‎
Geboren ‎Herentals, België
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20574_236_314.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
womanNadia Helsen‏
, volgt: XIII-s

2.
womanVeronic Helsen‏
, volgt: XIII-t

3.
manWerner Helsen‏
, volgt: XIII-u


 

XII-ah man‎Julius Helsen‏‎
Geboren ‎Herentals, België
P20569_2951_1975.png
G FAMILIEHELSENpng
P20573_258_342.jpg


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
manBart Helsen‏
, volgt: XIII-v


 

XII-ai man‎Jozef Pauwels‏‎
Geboren ‎6 mrt 1941‎, leeftijd 81 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
womanChantal Pauwels‏
, volgt: XIII-w

2.
manRudi Pauwels‏
, volgt: XIII-x


 

XII-aj woman‎Jose Pauwels‏‎
Geboren ‎8 dec 1944‎, leeftijd 78 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
manMarc Dierckx‏
, volgt: XIII-y

2.
manChris Dierckx‏
, volgt: XIII-z


 

XII-ak man‎Paul Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
womanAnke Bosmans‏
, volgt: XIII-aa

2.
manBjorn Bosmans‏
, volgt: XIII-ab

3.
woman‎Siri Bosmans‏‎


 

XII-al man‎Herman Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Bart Bosmans‏‎

2.
man‎Kristof Bosmans‏‎


 

XII-am man‎Luc Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
manKim Bosmans‏
, volgt: XIII-ac

2.
womanLinn Bosmans‏
, volgt: XIII-ad


generatie XIII
 

XIII-a woman‎Lien Henderickx‏‎
Dochter van Marc Henderickx en Bert Bosmans‏.

P449_676_960.jpg
G nickheylen
P450_292_389.jpg


Huwelijk/relatie
Gebeurtenis (MYHERITAGE:REL_PARTNERS)

met:

manNick Heylen‏

P449_676_960.jpg
G nickheylen
P1843_316_423.jpg

Kind:

1.
woman‎Flo Heylen‏‎


 

XIII-b man‎Chris Stuyck‏‎
Zoon van Felix Stuyck en Elza Kenis‏.
Geboren ‎10 aug 1959‎, leeftijd 63 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Kim Stuyck‏‎
Geboren ‎25 jun 1977‎, leeftijd 45 jaar


 

XIII-c man‎Marc Dom‏‎
Zoon van Frans Dom en Ida Stuyck‏.
Geboren ‎27 aug 1955‎, leeftijd 67 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Bieke Dom‏‎
Geboren ‎29 jul 1979‎, leeftijd 43 jaar


 

XIII-d woman‎Christel Dom‏‎
Dochter van Frans Dom en Ida Stuyck‏.
Geboren ‎23 jul 1958‎, leeftijd 64 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XIII-e man‎Dirk Coopmans‏‎

Huwelijk/relatie met:


 

XIII-f man‎Dirk Van Loock‏‎
Geboren ‎13 feb 1958‎, leeftijd 64 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
womanVanessa Van Loock‏
, volgt: XIV-a


 

XIII-g man‎Chris Emile Emma Claes‏‎
Geboren ‎22 aug 1968‎, leeftijd 54 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Jochen Claes‏‎

2.
man‎Kwinten Claes‏‎


 

XIII-h man‎Glen Nicolaas Julia Claes‏‎
Geboren ‎16 mrt 1970‎, leeftijd 52 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Lauren Claes‏‎

2.
man‎Mathias Claes‏‎


 

XIII-i man‎Johan Van de Water‏‎
Geboren ‎25 mrt 1966‎, leeftijd 56 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Lien Van de Water‏‎

2.
man‎Lucas Van de Water‏‎


 

XIII-j woman‎Liesbet Van de Water‏‎
Geboren ‎26 mei 1967‎, leeftijd 55 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XIII-k woman‎Katleen Obbels‏‎
Dochter van Guido Obbels en Godelieve Stuyck‏.
Geboren ‎4 dec 1971‎, leeftijd 51 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Siebe Nijssen‏‎


 

2e huwelijk/ relatie
woman‎Katleen Obbels‏‎
Dochter van Guido Obbels en Godelieve Stuyck‏.


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Zoé Vervoort‏‎


 

XIII-l woman‎Sonja Julia Emiel Driesen‏‎
Geboren ‎2 jun 1959 Herentals, België‎, leeftijd 63 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Laurens Cloots‏‎


 

2e huwelijk
woman‎Sonja Julia Emiel Driesen‏‎


Gehuwd ‎12 mei 2000 Westerlo, België, leeftijd 40 jaar (22 jaar gehuwd) met:

manLouis Jozef Scevenels‏, leeftijd bij huwelijk 46 jaar
Geboren ‎28 jul 1953‎, leeftijd 69 jaar

 

XIII-m man‎Paul Karel Melania Driesen‏‎
Geboren ‎4 okt 1961 Herentals, België‎, leeftijd 61 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanIngrid Louisa Stefania Wuyts‏
Geboren ‎1 jan 1964‎, leeftijd 59 jaar

Kinderen:

1.
woman‎Carolien Driesen‏‎

2.
man‎Olivier Driesen‏‎


 

XIII-n man‎Jan Jozef Jeanne Driesen‏‎
Geboren ‎30 sep 1966‎, leeftijd 56 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Bjarne Driesen‏‎

2.
man‎Gill Driesen‏‎


 

XIII-o woman‎Hilde Leysen‏‎
Dochter van Karel Leysen en Joanna Helsen‏.
Geboren ‎2 feb 1962 Herentals, België‎, leeftijd 60 jaar

Gehuwd ‎8 sep 1983 Herentals, België, leeftijd 21 jaar (39 jaar gehuwd) met:


 

2e huwelijk
woman‎Hilde Leysen‏‎
Dochter van Karel Leysen en Joanna Helsen‏.


Gehuwd ‎25 sep 1998 Herentals, België, leeftijd 36 jaar (24 jaar gehuwd)
Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

manPaul Richard Catharina Van Gestel‏, leeftijd bij huwelijk 49 jaar
Geboren ‎28 feb 1949 Oostmalle, België‎, leeftijd 73 jaar
Beroep: Militair, ‎1e huwelijk met: Hilde Leysen, 2e huwelijk met: Françoise Meyers
P20518_151_192.jpg
G PRCVANGESTEL
P20519_134_181.jpg


 

XIII-p man‎Jan Leysen‏‎
Zoon van Karel Leysen en Joanna Helsen‏.
Geboren ‎25 feb 1964‎, leeftijd 58 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
womanLise Leysen‏
, volgt: XIV-b


 

XIII-q woman‎Daniëlle Helsen‏‎
Dochter van Albert Helsen en Adrienne Peeters‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Charlotte Van Leemputte‏‎

2.
man‎Frederik Van Leemputte‏‎


 

XIII-r woman‎Christel Bellens‏‎
Dochter van Alfons Bellens en Monique Helsen‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Eline Mertens‏‎

2.
woman‎Stephanie Mertens‏‎

3.
man‎Philippe Mertens‏‎


 

XIII-s woman‎Nadia Helsen‏‎
Dochter van Emiel Helsen en Linda Peeters‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Joke Groven‏‎

2.
woman‎Stephanie Groven‏‎


 

XIII-t woman‎Veronic Helsen‏‎
Dochter van Emiel Helsen en Linda Peeters‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Christophe Ras‏‎

2.
woman‎Lieselotte Ras‏‎


 

XIII-u man‎Werner Helsen‏‎
Zoon van Emiel Helsen en Linda Peeters‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
woman‎Celine Helsen‏‎

2.
woman‎Florence Helsen‏‎


 

XIII-v man‎Bart Helsen‏‎

Huwelijk/relatie met:


 

2e huwelijk/ relatie
man‎Bart Helsen‏‎


Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Margot Helsen‏‎


 

XIII-w woman‎Chantal Pauwels‏‎
Dochter van Jozef Pauwels en Liliane Coomans‏.
Geboren ‎4 nov 1962‎, leeftijd 60 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
man‎Kristof Lenaert‏‎


 

XIII-x man‎Rudi Pauwels‏‎
Geboren ‎1 mrt 1965‎, leeftijd 57 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XIII-y man‎Marc Dierckx‏‎
Geboren ‎1 jul 1962‎, leeftijd 60 jaar

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Marco Dierckx‏‎

2.
man‎Mario Dierckx‏‎


 

XIII-z man‎Chris Dierckx‏‎
Geboren ‎25 jan 1970‎, leeftijd 53 jaar

Huwelijk/relatie met:


 

XIII-aa woman‎Anke Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Liam Porter‏‎

2.
woman‎Amber Porter‏‎

3.
woman‎Luca Porter‏‎


 

XIII-ab man‎Bjorn Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kind:

1.
woman‎Laura Bosmans‏‎


 

XIII-ac man‎Kim Bosmans‏‎

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Milo Bosmans‏‎

2.
man‎Sam Bosmans‏‎


 

XIII-ad woman‎Linn Bosmans‏‎
Dochter van Luc Bosmans en Sybille Van Acker‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Bram Mannetstätter‏‎

2.
man‎Niels Mannetstätter‏‎


generatie XIV
 

XIV-a woman‎Vanessa Van Loock‏‎
Dochter van Dirk Van Loock en Vera Lisens‏.

Huwelijk/relatie met:

Kinderen:

1.
man‎Liv Toremans‏‎

2.
woman‎Michelle Toremans‏‎


 

XIV-b woman‎Lise Leysen‏‎
Dochter van Jan Leysen en Nancy Cloots‏.
Geboren ‎30 okt 1990‎, leeftijd 32 jaar

Huwelijk/relatie met:

manJochem Vertommen‏
Geboren ‎6 apr 1990‎, leeftijd 32 jaar