generatie I
 

I-a man‎Franciscus Raedemaekers‏‎
Geboren ‎± 1735
Overleden ‎24 mrt 1802 Herselt, België‎, ongeveer 67 jaar

Huwelijk/relatie met:

womanMaria Dymphna Van Hout‏
Geboren ‎± 1744
Beroep: Landbouwster

Kind:

1.
manHenricus Raeymaekers‏
, volgt: II-a


generatie II
 

II-a man‎Henricus Raeymaekers‏‎
Geboren ‎12 mei 1773 Herselt, België
Overleden ‎5 jul 1854 Herselt, België‎, 81 jaar

Huwelijk/relatie
Gebeurtenis (Separation)
Gebeurtenis (Death of Spouse)

met:

womanMaria Theresia Cornelis‏
Geboren ‎26 dec 1788 Herselt, België
Overleden ‎6 jan 1853 Herselt, België‎, 64 jaar

Kinderen:
 

2e huwelijk/ relatie
man‎Henricus Raeymaekers‏‎


Huwelijk/relatie met:

woman‎Maria Theresia Gijbens‏
Overleden ‎27 nov 1812 Herselt, België

generatie III
 

III-a man‎Petrus Franciscus Raeymaekers‏‎
Geboren ‎20 nov 1820 Herselt, België
Overleden ‎5 mrt 1902 Herselt, België‎, 81 jaar
Beroep: Landbouwer

Gehuwd ‎3 apr 1845 Varendonk, België (52 jaar gehuwd) met:

womanJoanna Maria Verheyen‏
Geboren ‎21 jun 1819 Herselt, België
Overleden ‎30 mrt 1898 Herselt, België‎, 78 jaar

Kind: 

III-b woman‎Carolina Raeymaekers‏‏‎
Geboren ‎24 nov 1824 Herselt, België
Overleden ‎2 mei 1882 Herselt, België‎, 57 jaar

Huwelijk/relatie met:

manJoannes Baptista Wollants‏
Geboren ‎1825 Herselt, België

Kinderen:

1.
woman‎Maria Anathalia Wollants‏‎
Geboren ‎18 mrt 1849 Herselt, België

2.
man‎Petrus Josephus Wollants‏‎
Geboren ‎20 jan 1851 Herselt, België

3.
man‎Franciscus Wollants‏‎
Geboren ‎4 jul 1853 Herselt, België

4.
woman‎Rosalina Wollants‏‎
Geboren ‎29 sep 1855 Herselt, België

5.
manLudovicus Wollants‏
, volgt: IV-b

6.
womanJoanna Wollants‏
, volgt: IV-c


8.
woman‎Maria Catharina Joanna Wollants‏‎
Geboren ‎24 jul 1866 Herselt, België

9.
man‎Carolus Wollants‏‎
Geboren ‎23 jul 1869 Herselt, België


generatie IV
 

IV-a man‎Joannes Ludovicus Raeymaekers‏‎
Geboren ‎13 jan 1851 Herselt, België
Beroep: Landbouwer

Gehuwd ‎30 jan 1882 Veerle, België met:

womanJoanna Cuyvers‏
Geboren ‎28 feb 1857 Veerle, België
Beroep: Landbouwster

Kind: 

IV-b man‎Ludovicus Wollants‏‎
Geboren ‎13 dec 1857 Herselt, België
Overleden ‎10 nov 1886 Veerle, België‎, 28 jaar

Gehuwd ‎18 jan 1884 Vorst, België (2 jaar gehuwd) met:

womanMaria Van Meeuwen‏‏
Geboren ‎15 feb 1862 Tessenderlo, België
Overleden ‎1957‎, 94 of 95 jaar, ‎1e huwelijk met: Ludovicus Wollants, 2e huwelijk met: Carolus "Boeles" De Boel
G mvmeeuweng
P19997_300_434.jpg
G mvmeeuweng
P19998_288_385.jpg

Kinderen:


2.
man‎Jan David Wollants‏‎
Geboren ‎1 okt 1886 Veerle, België
Overleden ‎8 feb 1887 Veerle, België‎, 0 jaar


 

IV-c woman‎Joanna Wollants‏‎
Geboren ‎22 mrt 1860 Herselt, België

Huwelijk/relatie met:

manLudovicus Josephus Wouters‏
Geboren ‎1 okt 1855 Herselt, België

Kinderen:3.
manLouis Wouters‏
, volgt: V-e

4.
man‎Alfons Wouters‏‎
Geboren ‎11 sep 1894 Herselt, België
Overleden ‎8 dec 1982 Leuven, België‎, 88 jaar
Beroep: Kloosterbroeder
G BROEDERALFONSWOUTERS
P21097_416_495.jpg
G BROEDERALFONSWOUTERS
P21099_256_343.jpg
G gebrwouters
P20329_450_570.jpg
G gebrwouters
G FONSWOUTERS
P20333_400_583.jpg
G FONSWOUTERS


BROEDER ALFONS WOUTERS (eindhout.net)


Wijding: (‎26 apr 1924) 

IV-d man‎Maria Catharina Wollants‏‎
Geboren ‎22 okt 1862 Herselt, België

Gehuwd ‎14 jun 1883 Veerle, België met:

womanConstatinus Janssens‏‏
Geboren ‎20 jul 1851 Veerle, België

generatie V
 

V-a woman‎Barbara Nathalia Raeymaekers‏‎
Geboren ‎14 feb 1897 Herselt, België
Overleden ‎9 aug 1979 Geel, België‎, 82 jaar
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19712_156_206.jpg
D NATALIARAEYMAEKERS
P19417_479_370.jpg
D NATALIARAEYMAEKERS


Huwelijk/relatie met:

manJoannes Alphonsus "Alfons De Belleman" Belmans‏
Geboren ‎23 jun 1897 Oevel, 2260, België
Overleden ‎14 nov 1944 Leuven, België‎, 47 jaar
Beroep: Burgemeester (‎van 1933 tot 1939)
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19722_170_225.jpg
D ALFONSBELMANS1897
P19418_261_370.jpg
D ALFONSBELMANS1897


Hij werd geboren te Oevel op 23 juni 1897 als zoon van landbouwer Benedikt Belmans geboren te Geel op 26 december 1870 en Clementina Mannaerts geboren te Seraing op 22 maart 1870.
Hij was de derde van negen kinderen. Het gezin woonde aan de Stokberg. Van beroep was hij bediende.
In de periode 1927-1932 was hij raadslid geweest.
Bij de verkiezingen van 9 oktober 1932 waren drie kandidaatslijsten ingediend.
Alfons Belmans, die propagandist van het ACV was, "trok" lijst één die 137 stemmen en twee mandaten haalde.
Zijn lijst haalde het minst aantal stemmen maar doordat hij een coalitie aanging met de derde lijst van Bernard Aerts en Desiré Belmans die drie mandaten haalden, kreeg hij de burgemeesterssjerp.
Op 2 januari 1933 legde hij de eed af als raadslid en werd hij tot schepen gekozen, samen met Bernard Aerts.
Op 15 februari 1933 leidde hij de eerste raadszitting. Daarop werd Desiré Belmans tot tweede schepen gekozen.
In 1933 werd beslist de bestaande telefoonlijn in de gemeente te vernieuwen en de lijn verder te leggen.
Op 12 augustus 1933 werd een nieuw politiereglement opgesteld waarna de vorige werden nietig verklaard.
In 1933 was er een hoge werkloosheid te Eindhout.
Op 26 september 1933 werd een oproep gedaan aan de "bestendige onvrijwillige werklozen" om onderhoudswerken aan de gemeentewegen uit te voeren.
Er zou een bijslag van 3 fr. per dag uitgekeerd worden. Er was in die tijd een "plaatselijk komiteit tot werkverschaffing aan de werklozen" opgericht.
Het bestuur bestond uit burgemeester Alfons Belmans, secretaris Frans Verelst, mijnwerker Frans Van Dingenen, fabrieksarbeider Leopold Raeymaekers en de landbouwers Constant Van Neylen en Jozef Verachtert.
Door de economische crisis, moest de gemeente weer veel behoeftige steun verlenen.
Hierdoor was de financiële toestand weer kritiek geworden.
Daarom werd in de periode 1934-1935, 140.000 fr. geleend van het gemeentekrediet. µ
Op 10 februari 1934 besliste de raad een gedeelte van de bouwvallige kerkhofmuur te slopen en door een ijzeren "grillie" te vervangen.
De muur vormde een gevaar voor het steeds drukker wordend verkeer.    
Op 19 februari werd bij hoogdringendheid een gemeenteraad samengeroepen door burgemeester Belmans.
Hierop werd officieel kennis gegeven van het afsterven van koning Albert Ι. Er werd "een adres van rouwdeelneming"" naar de koninklijke familie gestuurd.
Er werd ook een proclamatie aan geplakt in het dorp waarin het droevige nieuws werd bekendgemaakt. Tevens werd verzocht de vlag aan de huizen "halfstok te hijsen".
Op 30 maart 1934 werd op verzoek van de herbergiers en neringdoeners van de gemeente een jaarlijkse driedaagse kermis gestemd op Beloken Pasen.
In 1935 werd een comité opgericht "voor de passieve bescherming der burgerlijke bevolking".
Het bestuur werd uitgemaakt door burgemeester Alfons Belmans, beenhouwer Victor Belmans, handelaar Frans Helsen, "ijsfabrikant en bierhandelaar" Karel Cools, gemeente-elektricien Clement Raeymaekers, elektricien Arthur Stijnen, schepen Bernard Aerts die zorg droeg voor de brandspuit en de kleermakers René Dassen en Edmond Sels.
Op 29 augustus 1935 werd besloten tot elektrificatie van de Trichelhoek.
Er werd een oproep gedaan tot leningen in de gemeente. Anders zou bij het gemeentekrediet geleend worden hetgeen op 19 oktober 1935 gebeurde.
Er werd een lening aangegaan van 50.000 fr.,aflosbaar in 30 jaar.
Op 9 mei 1936 werd door de gemeenteraad beslist ofwel het oude kerkhof te vergroten, hetgeen bijna onmogelijk was omdat de begraafplaats was ingesloten door wegen, ofwel een nieuw aan te leggen.
In januari 1938 werd met Frans Helsen grond geruild waarop het nieuw kerkhof zou komen.
Op 11 oktober 1938 werd, na advies van de provinciale dienst, besloten het westelijk deel van het kerkhof te laten verdwijnen.
Op 25 april van dat jaar was al beslist het zuidelijk deel af te breken, wegens gevaar voor het verkeer (de kerkhofmuur belemmerde het zicht).
Bovendien was de dorpsstraat te smal door de inham van het kerkhof.
In de jaren 1937-1938 werden nog andere grote werken te Eindhout aangevat : op 2 maart 1937 verkocht de gemeente twee perceeltjes grond aan "het staatscomité voor de aanleg van het Albertkanaal". Door die werken moest de buurtspoorweg Diest-Geel in 1937 omgeleid worden.
Op 5 april 1937 besloot de raad de namen van gesneuvelde soldaten uit Eindhout te laten "inlassen op de wanden van de omgang van het IJzermonument", aan 50 fr. per naam.
Op diezelfde dag ondertekende de gemeente Eindhout voor zes jaar een akkoord met Geel betreffende hulpverlening bij brand, met bijdrage van 20 fr. per inwoner.
Tevens werd een "ongewapend gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps" ingericht en werd er een "grondreglement" ontworpen.
Alfons Belmans kon zijn ambtstermijn niet verlengen. Bij de verkiezingen van 9 oktober 1938 behaalde zijn christen-democratische lijst slechts vier mandaten.
René Dassen sloot een coalitie met de partij van Frans Helsen die ook vier mandaten had behaald. Belmans werd met zijn partijgenoten naar de oppositie verwezen.
Alfons Belmans was later nog korte tijd eerste schepen en overleed op 17 november 1944.

Kinderen:

1.
man‎Pierre Belmans‏‎
Geboren ‎1922
Overleden ‎2006‎, 83 of 84 jaar
G kinderen-belmans
P19723_350_535.jpg
G kinderen-belmans
P19725_103_138.jpg


2.
womanJeanne Belmans‏
, volgt: VI-a

3.
woman‎Maria Belmans‏‎
Geboren ‎1929
Overleden ‎1944‎, 14 of 15 jaar
G kinderen-belmans
P19723_350_535.jpg
G kinderen-belmans
P19726_78_105.jpg


4.
womanGermaine Belmans‏
, volgt: VI-b

5.
man‎Fons Belmans‏‎
Geboren ‎1934
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19716_133_175.jpg


6.
man‎Frans Belmans‏‎
Geboren ‎1935
Overleden ‎2005‎, 69 of 70 jaar
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19721_159_212.jpg


7.
woman‎Elsa Belmans‏‎
Geboren ‎1937
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19719_173_231.jpg 

V-b man‎Jan Baptist "Tist Boeles" Wollants‏‎
Geboren ‎8 aug 1884 Veerle, België
Overleden ‎1971‎, 86 of 87 jaar
Beroep: Landbouwer
G tistwollants
P20255_400_509.jpg
G tistwollants
P20256_372_498.jpg
G famwolhg
P19965_600_395.jpg
G famwolhg


Gehuwd ‎11 jul 1910 Eindhout, België (48 of 49 jaar gehuwd) met:

womanMaria "Marie van Coulske" Cools‏
Geboren ‎26 jun 1882 Eindhout, België
Overleden ‎1959‎, 76 of 77 jaar
G famwolhg
P19965_600_395.jpg
G famwolhg
P19968_83_112.jpg

Kinderen:


2.
womanElisabetha Wollants‏
, volgt: VI-d

3.
womanLeonie Wollants‏
, volgt: VI-e

4.
womanAnna Wollants‏
, volgt: VI-f


 

V-c woman‎Maria Anatolia Wouters‏‏‎
Geboren ‎3 aug 1884 Herselt, België

Gehuwd ‎16 jan 1909 Herselt, België met:

manCarolus Peeters‏‏
Geboren ‎3 mei 1879 Herselt, België

 

V-d man‎Carolus Cornelius Wouters‏‎
Geboren ‎14 jul 1889 Herselt, België

Gehuwd ‎10 sep 1917 Eindhout, België met:

womanMaria Joanna Nys‏
Geboren ‎8 mrt 1893 Eindhout, België

Kind:

1.
woman‎Doodgeboren dochter Wouters‏‎
Geboren ‎7 jun 1918 Eindhout, België
Overleden ‎7 jun 1918 Eindhout, België‎


 

V-e man‎Louis Wouters‏‎
Geboren ‎1893
Overleden ‎1927‎, 33 of 34 jaar
G gebrwouters
P20329_450_570.jpg
G gebrwouters
P20332_100_135.jpg


Huwelijk/relatie met:

womanMaria Boeckx‏
Geboren ‎1888
Overleden ‎1971‎, 82 of 83 jaar

 

V-f woman‎Rosalia Maria Wouters‏‏‎
Geboren ‎17 feb 1897 Herselt, België

Gehuwd ‎24 dec 1920 Eindhout, België met:

manPaulus Franciscus Vos‏
Geboren ‎7 jan 1892 Veerle, België

Kind:

1.
manJef Vos‏
, volgt: VI-g


generatie VI
 

VI-a woman‎Jeanne Belmans‏‎
Geboren ‎1925
Overleden ‎1993‎, 67 of 68 jaar
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19720_153_203.jpg


Gehuwd ‎15 okt 1946 Eindhout, België (46 of 47 jaar gehuwd) met:

manJozef Erkens‏
Geboren ‎1921 Zonhoven, België
Overleden ‎1999‎, 77 of 78 jaar
G trouwfoto-erkens-belmans
P19858_400_543.jpg
G trouwfoto-erkens-belmans
P19860_149_198.jpg

Kinderen:

1.
man‎Lucien Erkens‏‎
Geboren ‎1947
Overleden ‎1968‎, 20 of 21 jaar

2.
man‎Roger Erkens‏‎
Geboren ‎1949‎, 72 of 73 jaar

3.
man‎Freddy Erkens‏‎
Geboren ‎1951
Overleden ‎1986‎, 34 of 35 jaar

4.
woman‎Monique Erkens‏‎
Geboren ‎1953‎, 68 of 69 jaar


 

VI-b woman‎Germaine Belmans‏‎
Geboren ‎1932
G fambelmans2
P19709_800_534.jpg
G fambelmans2
P19714_159_212.jpg
G germaine-belmans38
P19902_400_654.jpg
G germaine-belmans38


Gehuwd ‎1953 (54 of 55 jaar gehuwd) met:

manGust Claes‏
Geboren ‎1926 Oevel, 2260, België
Overleden ‎2008‎, 81 of 82 jaar

Kind:

1.
woman‎Vera Claes‏‎
Geboren ‎1956‎, 65 of 66 jaar


 

VI-c woman‎Theresia Josepha "Sefa" Wollants‏‎
Geboren ‎17 jan 1911 Veerle, België
Overleden ‎12 mei 2001 Geel, België‎, 90 jaar
G sefawollants
P20260_350_513.jpg
G sefawollants
P20262_354_475.jpg
G famvleugels-wollants
P19748_450_608.jpg
G famvleugels-wollants
G sefaenmarie
P20371_800_526.jpg
G sefaenmarie


Huwelijk/relatie met:

manJef Vleugels‏
Overleden ‎2006
G famvleugels-wollants
P19748_450_608.jpg
G famvleugels-wollants
P19750_135_178.jpg

Kind: 

VI-d woman‎Elisabetha Wollants‏‎
Geboren ‎30 jan 1916 Eindhout, België
Overleden ‎29 dec 1986 Eindhout, België‎, 70 jaar
G famwolhg
P19965_600_395.jpg
G famwolhg
P19970_69_90.jpg


Huwelijk/relatie met:

manAlfons Norbert Dierckx‏
Geboren ‎10 jun 1916 Varendonk, België
Overleden ‎16 feb 2001 Geel, België‎, 84 jaar
G famdierckx
P20314_400_582.jpg
G famdierckx
P20316_111_148.jpg

Kinderen:

1.
manSooi Dierckx‏
, volgt: VII-b

2.
womanPaula Dierckx‏
, volgt: VII-c

3.
womanJosepha Dierckx‏
, volgt: VII-d

4.
woman‎Maria Dierckx‏‎
Geboren ‎1944‎, 77 of 78 jaar


 

VI-e woman‎Leonie Wollants‏‎
Geboren ‎5 jul 1917 Eindhout, België
Overleden ‎1998‎, 80 of 81 jaar
G famwolhg
P19965_600_395.jpg
G famwolhg
P19969_97_128.jpg


Huwelijk/relatie met:


 

VI-f woman‎Anna Wollants‏‎
Geboren ‎8 sep 1920 Eindhout, België
Overleden ‎23 apr 2014 Eindhout, België‎, 93 jaar
G ANNAWOLLANTS
P21035_151_212.jpg
G ANNAWOLLANTS
P21036_140_187.jpg
G famwolhg
P19965_600_395.jpg
G famwolhg


Huwelijk/relatie met:

manDoor Dierckx‏
Geboren ‎10 jan 1919 Varendonk, België
Overleden ‎11 dec 1974 Geel, België‎, 55 jaar

 

VI-g man‎Jef Vos‏‎
Geboren ‎14 dec 1926
Overleden ‎8 okt 1986 Eindhout, België‎, 59 jaar
G VOS AERTS
P20851_655_587.jpg
G VOS AERTS
P20854_208_277.jpg


Gehuwd ‎12 jul 1952 Eindhout, België (34 jaar gehuwd) met:

womanTheresia "Trees van Witten Ets" Aerts‏
Geboren ‎22 apr 1928
Overleden ‎15 nov 1990 Eindhout, België‎, 62 jaar
G VOS AERTS
P20851_655_587.jpg
G VOS AERTS
P20853_240_320.jpg


generatie VII
 

VII-a woman‎Maria Anna Josepha Vleugels‏‎
Geboren ‎7 nov 1932
Overleden ‎27 mei 2021 Eindhout, België‎, 88 jaar
G stoetkijken
P20309_450_565.jpg
G stoetkijken
P20312_116_155.jpg
G famvleugels-wollants
P19748_450_608.jpg
G famvleugels-wollants


Huwelijk/relatie met:

manLouis Lenaerts‏
Geboren ‎1932
Overleden ‎2006‎, 73 of 74 jaar

 

VII-b man‎Sooi Dierckx‏‎
Geboren ‎1937‎, 84 of 85 jaar
G famdierckx
P20314_400_582.jpg
G famdierckx
P21032_78_106.jpg


Huwelijk/relatie met:


 

VII-c woman‎Paula Dierckx‏‎
Geboren ‎1940‎, 81 of 82 jaar
G famdierckx
P20314_400_582.jpg
G famdierckx
P21034_73_99.jpg


Huwelijk/relatie met:


 

VII-d woman‎Josepha Dierckx‏‎
Geboren ‎1941‎, 80 of 81 jaar
G famdierckx
P20314_400_582.jpg
G famdierckx
P21033_74_99.jpg


Huwelijk/relatie met: