Item

Laatste update 08 jan 2022

Aantal gezinnen 39918
Gezinnen met meeste kinderen 22 Carolus Franciscus Smets en Justina Huysmans
Aantal personen 101930