Item

Laatste update 16 mrt 2023

Aantal gezinnen 46850
Gezinnen met meeste kinderen 22 Carolus Franciscus Smets en Justina Huysmans
Aantal personen 119221