Item

Laatste update 26 nov 2023

Aantal gezinnen 51483
Gezinnen met meeste kinderen 22 Carolus Franciscus Smets en Justina Huysmans
Aantal personen 128824