Item

Laatste update 23 nov 2022

Aantal gezinnen 45507
Gezinnen met meeste kinderen 22 Carolus Franciscus Smets en Justina Huysmans
Aantal personen 115857